Stäng

Styrelse

Dr Eva Sjökvist Saers Styrelseordförande

Eva Sjökvist Saers har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Eva har bland annat varit farmaceutisk FoU chef på Astra Pain Control, haft chefsroller inom AstraZeneca och varit vd på APL under mer än 10 år. Eva är i dag verksam som professionell styrelseledamot i ett antal bolag såsom Alligator Bioscience AB, Apoex AB, Bluefish Pharmaceuticals AB, Empowered Applications AB och Oxcia AB och är ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife. Hon har varit styrelseordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för branschorganisationen SwedenBIO.

Oberoende styrelseledamot.

Ordförande sedan 2021, styrelseledamot sedan 2020.

Innehav: 235 897 aktier samt 100 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

Dr Mikael von Euler Styrelseledamot

Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Mikael von Euler är utbildad onkolog med mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare medicinsk chef för Targovax (tidigare Oncos Therapeutics), och senior vice ordförande för Aprea Therapeutics. Han har haft flera ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca. Styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals AB.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2018.

Innehav: 211 150 aktier samt 77 750 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

Dr Per-Göran Gillberg Styrelseledamot

Per-Göran har 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har lång erfarenhet av farmakologi och neurofarmakologi från Kabi, Kabi Pharmacia, Pharmacia & Upjohn och Pharmacia, AstraZeneca och Albireo. Per-Göran är grundare av Albireo AB och var VP Development för Albireo Pharma Inc och dess dotterbolag Albireo AB och är knuten till avdelningen för Translationell Alzheimer Neurobiologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Styrelseledamot i Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2021.

Innehav: 800 000 aktier.

Michael Zell Styrelseledamot

Michael Zell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med en Executive Education från Harvard Business School. Han inledde sin yrkesverksamma karriär med några år inom marinen och vid Rederi AB Nordstjernan. Därefter har Michael haft en lång karriär i Handelsbanken i ett flertal ledande befattningar som vice VD i banken och VD i ett antal centrala dotterbolag. I den egenskapen ingick han i bankens koncernledning i drygt 20 år, med ansvar för bankens verksamhet i Greater China som sista uppdrag före sin pensionering. Därefter har Michael varit av regeringen utsedd ordförande i Svenska Skeppshypotekskassan. Under 2014-18 var han preses i Kungl. Örlogsmannasällskapet - Sveriges marina akademi. Michael Zell är aktieinnehavare i Dicot AB sedan bolagets notering 2018 och har deltagit i samtliga emissioner.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 8 180 000 aktier.

Fredrik Buch Styrelseledamot

Fredrik Buch är disputerad läkare med examen från Göteborgs universitet. Fredriks yrkesverksamhet spänner över medicinsk forskning och klinisk verksamhet, medicinsk F&U inom läkemedelsindustrin samt fondförvaltning och riskkapital/investeringar. Fredrik har varit verksam på bl.a. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter följde ett antal år som t.ex. Medical Director på Pharmacia/Pharmacia & Upjohn samt Svenska Hoechst AB, Squibb AB/Bristol Myers Squibb AB Scandinavia. Fredrik har varit chef för SEB Läkemedelsfonder, partner på HealthCap, partner och grundare för Brilleon Capital och varit verksam som venture consultant för Karolinska Investment Fund. Fredrik Buch har lång erfarenhet från styrelsearbete och är i dag verksam i styrelserna för t.ex. Lobsor Holding AB, Intrance Medical System Inc/Intrance Holding AB, Cytovac A/S, Pila B samt Acarix AB.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 84 000 aktier (via bolag).

Jan-Eric Österlund Styrelseledamot

Jan-Eric Österlund är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och en fil kand med inriktning företagsekonomi från Uppsala universitet. Han har arbetat som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm där han även vikarierade på en professur i företagsekonomi. Jan-Eric har bred industriell erfarenhet och har varit vice President på Statskonsult, vvd på Atomenergi och CEO på Masonite. Jan-Eric bildade 1983 en private equity-grupp i London och var styrelseledamot i Ermitage Ltd. Han organiserade utköpet av HemoCue från Pharmacia och var dess ordförande. Jan-Eric har varit styrelseordförande eller ledamot i flera publika bolag på börser internationellt inom finans, medtech och biotech samt verkstads- och pappersindustrin, bland andra Investment AB Skrinet, Independent Leasing, Vasogen, Indigo Aviation, Munksjö och Isofol Medical.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2023.

Innehav: 264 800 aktier.