Styrelse

Lars Jonsson Styrelseordförande

Lars Jonsson är legitimerad läkare med en doktorsexamen inom anestesi och intensivvård. Förutom en långvarig klinisk och akademisk verksamhet har Lars Jonsson varit vd på Uppsala Universitets Holding AB (UUAB), 1998-2018. Lars Jonsson var där involverad i över 90 uppstartsbolag och avknoppningar från Uppsala universitet. I många av dessa har han haft styrelse- och ordförandeuppdrag.

Innehav: 10 000 aktier, 40 000 teckningsoptioner

Jarl Wikberg Styrelseledamot

Jarl Wikberg, medicine doktor med en doktorsexamen från Linköpings universitet i medicinsk farmakologi. Han har en lång akademisk erfarenhet som lärare, forskare och professor vid flera olika universitet. Jarl Wikberg är grundare av flera företag relaterade till läkemedelsindustrin. Han har lång erfarenhet av forskning och har omfattande vetenskaplig produktion. Jarl Wikberg är grundaren av Dicot och upptäckaren av Libiguin™. Utöver sitt arbete som styrelseledamot, kommer han att arbeta som CSO (Chief Scientific Officer) i Dicot.

Innehav: 3 956 462 aktier

Lena Söderström Styrelseledamot

Lena Söderström har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet, samt en Executive MBA från samma universitet. Lena Söderström har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationella läkemedels- och medicintekniska företag med ledande befattningar inom projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon är dessutom representant i Stockholms Handelskammare och styrelseledamot i Uppsala Universitets Holding AB (UUAB), SLU Holding AB, Bio-Works AB samt Genovis AB.

Innehav: 20 000 teckningsoptioner

Mikael von Euler Styrelseledamot

Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Mikael von Euler är utbildad onkolog med mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare CMO (Chief Medical Officer) hos Oncos Therapeutics (nu Targovax), och SVP (Senior Vice President) hos Aprea Therapeutics. Han har haft flera ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, Cluster Head i Roche / Genentech, Vice President Oncology Europe hos GlaxoSmithKline och Global Product Director för Arimidex / Nolvadex på AstraZeneca.

Innehav: 20 000 teckningsoptioner

Ebba Florin-Robertsson Styrelseledamot

Ebba Florin-Robersson, har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom Kabi-Pharmacia-Biovitrum-Sobi-sfären. Ebba har där innehaft ett antal olika positioner som linjechef farmaci, som projektledare för CMC-delen (biokemisk/tekniska delen) i ett antal både interna och externa utvecklingsprojekt och som specialist/generalist och då arbetat med flera kommersiella produkter, regulatorisk dokumentation och affärsutveckling. Som en röd tråd genom alla dessa år i läkemedelsbranschen går utveckling av rekombinanta proteinläkemedel och flertalet av proteinerna som Ebba har arbetat med har lett till produkter som kommit ut på marknaden. Många av Ebbas projekt har drivits som internationella samarbeten och Ebba har då även haft huvudansvar internationellt. Ebba har också erfarenhet av att arbeta med  'life cycle mangement' som t ex inneburit att utveckla en injektionspenna för att underlätta patienternas medicinering, nya kompositioner för att minska injektionssmärta och långverkande preparat för att minska injektionsfrekvensen.

Ebba är civilingenjör i kemi och disputerad fysikalisk kemist från KTH. Hon har publicerat ett antal vetenskapliga arbeten och har ca 25 patent/patentansökningar.

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.