Styrelse

Lars Jonsson Styrelseordförande

Lars Jonsson är legitimerad läkare med en doktorsexamen inom anestesi och intensivvård. Förutom en långvarig klinisk och akademisk verksamhet har Lars Jonsson varit verkställande direktör i Uppsala Universitet Holding AB under åren 1998-2018. Lars Jonsson var under denna tid involverad i mer än 90 uppstartsbolag och har i flera av dessa bolag innehaft styrelse- och ordförandeuppdrag.

Innehav: 26 000 aktier, 26 500 teckningsoptioner

Jarl Wikberg Styrelseledamot

Jarl Wikberg är medicine doktor och har en doktorsexamen i medicinsk farmakologi från Linköpings universitet. Han har lång akademisk erfarenhet genom arbete som lärare, forskare och professor vid Linköpings universitet, Duke University, NC, USA, samt Umeå, Göteborgs och Uppsala universitet. Han har omfattande erfarenhet av forskning inom biovetenskaperna. Han har publicerat över 300 vetenskapliga skrifter, bokkapitel och böcker inom området. Jarl Wikberg är grundare av Dicot och flera andra företag inom läkemedelsområdet samt upptäckaren av Libiguin®. Han står bakom ett 50-tal patent och patentansökningar, många vilka beviljats i bl.a. USA, Europa och Kina, m.fl. andra länder.

Innehav: 4 071 770 aktier i Bolaget privat och via bolag.

Lena Söderström Styrelseledamot

Lena Söderström har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet, samt en Executive MBA från Uppsala universitet. Lena Söderström har 30 års erfarenhet från ledande befattningar varav 15 år som VD inom internationella läkemedels och medicinteknikbolag med erfarenhet av projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon är dessutom styrelseledamot i Stockholms Handelskammare, Uppsala universitet Holding AB och Agricam AB samt Styrelseordförande i SLU Holding AB och Inficure Bio AB.

Innehav: 7 750 teckningsoptioner i Bolaget.

Mikael von Euler Styrelseledamot

Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Mikael von Euler är utbildad onkolog med mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare medicinsk chef för Targovax (tidigare Oncos Therapeutics), och senior vice ordförande för Aprea Therapeutics. Han har haft flera ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca.

Innehav: 7 750 teckningsoptioner i Bolaget.

Ebba Florin-Robertsson Styrelseledamot

Ebba Florin Robertsson är civilingenjör i kemi och har disputerat i fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsutvecklingsindustrin och har haft roller som linjeledare och projektledare. Hon har även publicerat ett antal vetenskapliga verk och står bakom cirka 25 patent och patentansökningar.

Innehav: 10 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Claes Post Styrelseledamot

Claes Post har en apotekarexamen från Uppsala universitet och farmacie doktorsexamen från Linköpings universitet. Han är docent i neurofarmakologi och anestesiologi vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor i neurofarmakologi vid flera svenska universitet, fram till nyligen vid Linköpings universitet. Claes Post var Vice President inom preklinik på Astra Pain Control och Astra Draco mellan 1981 och 1994. Mellan 1994 och 1997 var han Senior Vice President inom preklinisk och klinisk CNS läkemedelsforskning och utveckling, samt Vice President preklinisk och klinisk FoU inom CNS vid Pharmacia i Milano, Italien. Han har även varit VD för flera nystartade företag inom läkemedelsbranschen, varit engagerad i universitetsbaserad tekniköverföring, samt Investment Manager på Almi Invest AB. Han är styrelseledamot i fem life science-företag och har publicerat mer än 140 artiklar i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter, samt varit mentor och handledare för läkarstudenter och doktorander.

Innehav: 6 490 aktier.

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.