Stäng

Styrelse

Dr Eva Sjökvist Saers Styrelseordförande

Eva Sjökvist Saers har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Eva har bland annat varit farmaceutisk FoU chef på Astra Pain Control, haft chefsroller inom AstraZeneca och varit vd på APL under mer än 10 år. Eva är i dag verksam som professionell styrelseledamot i ett antal bolag och är ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife. Hon har varit styrelseordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för branschorganisationen SwedenBIO.

Innehav: 15 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Lena Söderström Styrelseledamot

Lena Söderström har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet, samt en Executive MBA från Uppsala universitet. Lena Söderström har 30 års erfarenhet från ledande befattningar varav 15 år som VD inom internationella läkemedels och medicinteknikbolag med erfarenhet av projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon är dessutom styrelseledamot i Stockholms Handelskammare, Uppsala universitet Invest AB, Agricam AB och Biomedical Bonding AB samt Styrelseordförande i SLU Holding AB och Inficure Bio AB.

Innehav: 77 750 teckningsoptioner i Bolaget. (Varav 7 750 optioner från optionsprogram 2018/2023 och 2019/2024 där eventuell omräkning ej har gjorts enligt respektive optionsvillkor.)

Dr Mikael von Euler Styrelseledamot

Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Mikael von Euler är utbildad onkolog med mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare medicinsk chef för Targovax (tidigare Oncos Therapeutics), och senior vice ordförande för Aprea Therapeutics. Han har haft flera ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca.

Innehav: 77 750 teckningsoptioner i Bolaget. (Varav 7 750 optioner från optionsprogram 2018/2023 och 2019/2024 där eventuell omräkning ej har gjorts enligt respektive optionsvillkor.)

Dr Ebba Florin-Robertsson Styrelseledamot

Ebba Florin Robertsson är civilingenjör i kemi och har disputerat i fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsutvecklingsindustrin och har haft roller som linjeledare och projektledare. Hon har även publicerat ett antal vetenskapliga verk och står bakom cirka 25 patent och patentansökningar.

Innehav: 80 000 teckningsoptioner i Bolaget. (Varav 10 000 optioner från optionsprogram 2019/2024 där eventuell omräkning ej har gjorts enligt respektive optionsvillkor.)

Dr Claes Post Styrelseledamot

Claes Post har en apotekarexamen från Uppsala universitet och farmacie doktorsexamen från Linköpings universitet. Han är docent i neurofarmakologi och anestesiologi vid Uppsala universitet och har varit adjungerad professor i neurofarmakologi vid flera svenska universitet, fram till nyligen vid Linköpings universitet. Claes Post var Vice President inom preklinik på Astra Pain Control och Astra Draco mellan 1981 och 1994. Mellan 1994 och 1997 var han Senior Vice President inom preklinisk och klinisk CNS läkemedelsforskning och utveckling, samt Vice President preklinisk och klinisk FoU inom CNS vid Pharmacia i Milano, Italien. Han har även varit VD för flera nystartade företag inom läkemedelsbranschen, varit engagerad i universitetsbaserad tekniköverföring, samt Investment Manager på Almi Invest AB. Han är styrelseledamot i fem life science-företag och har publicerat mer än 140 artiklar i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter, samt varit mentor och handledare för läkarstudenter och doktorander.

Innehav: 15 142 aktier, 20 000 teckningsoptioner

Dr Per-Göran Gillberg Styrelseledamot

Per-Göran Gillberg har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och är adjungerad professor i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Per-Görans 35 åriga erfarenhet inom farmakologi och neurofarmakologi inkluderar bland annat chefstjänster på Kabi, Pharmacia och AstraZeneca. Idag innehar Per-Göran rollen som VP Development på Albireo Pharma Inc samt är knuten till sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi på Karolinska Institutet och sitter i styrelsen för Alzinova AB.