Stäng

Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 22 november 2021 till 12 862 tkr fördelat på 102 900 206 aktier.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT