Stäng

Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgår till 17 138 tkr fördelat på 137 103 020 aktier.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT