Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2020 till 5 458 550 kronor fördelat på 43 668 398 aktier.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT

 

Teckningsoption TO2

ISIN: SE0014429379
Kortnamn: DICOT TO2