Stäng

Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgår till 12 862 tkr fördelat på 102 900 206 aktier.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT