Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 31 mars 2021 till 8 103 tkr fördelat på 64 519 765 aktier.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT