Läkemedelskandidaten LIB-01

Målet med utvecklingen av LIB-01 är att bli ett registrerat läkemedel. För närvarande pågår ett prekliniskt utvecklingsprogram där man bland annat studerar substansens farmakologi och kinetik samt gör en omfattande säkerhetsutvärdering för att utreda eventuella toxiska effekter hos LIB-01. Inom utvecklingsprogrammet genomförs också processutveckling och tillverkning för att säkerställa tillgång av den aktiva substansen som tillsammans med en formulering ger den slutprodukt som används fram till och med den första studien i människa. Alla dessa prekliniska aktiviteter måste slutföras innan en ansökan om att starta en klinisk Fas 1-studie kan genomföras.

Preliminär utvecklingsplan