Stäng

Läkemedelskandidaten LIB-01

Övergripande målet är att utveckla LIB-01 till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden, som behandlar erektionssvikt och tidig utlösning bättre än idag tillgängliga preparat.

I augusti 2023 påbörjades den första kliniska studien med LIB-01 i människa. Det prekliniska utvecklingsprogrammet inför start av kliniska prövningar blev klart under våren 2023. Inom utvecklingsprogrammet genomförs också processutveckling och tillverkning för att säkerställa tillgång av den aktiva substansen som tillsammans med en formulering ger den slutprodukt som används i både prekliniska och kliniska studier.