Stäng

Läkemedelskandidaten LIB-01

Övergripande målet är att utveckla LIB-01 till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden, som behandlar erektionssvikt och tidig utlösning bättre än idag tillgängliga preparat.

För närvarande pågår ett prekliniskt utvecklingsprogram där man bland annat studerar substansens farmakologi och kinetik samt gör en omfattande säkerhetsutvärdering för att utreda eventuella toxiska effekter hos LIB-01. Inom utvecklingsprogrammet genomförs också processutveckling och tillverkning för att säkerställa tillgång av den aktiva substansen som tillsammans med en formulering ger den slutprodukt som används fram till och med den första studien i människa. Alla dessa prekliniska aktiviteter måste slutföras innan en ansökan om att starta en klinisk fas 1-studie kan genomföras. Under mitten av 2023 förväntas de första kliniska studierna i människa påbörjas.

Utvecklingsplan