Vision

Visionen är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos de 500 miljoner män som är drabbade. Och därmed ta en avgörande del av marknaden för sexuella dysfunktioner

Årsredovisning 2020

Lär känna dicots styrelse

Om Dicot

Det vi arbetar med är ingen livsstilsmedicin. Vi adresserar ett problem med kopplingar till psykisk ohälsa vilket gör det till ett dilemma på samhällsnivå. Kan vi få fram ett modernt, välfungerande läkemedel skulle det göra stor skillnad.

Erektionssvikt och för tidig utlösning inverkar på mäns självkänsla. Inte för att all manlighet sitter i könsorganen. Det handlar mer om att när vi inte fungerar under något så intimt och känsligt som en sexuell akt sätter sig det på hjärnan. Det påverkar den psykiska hälsan.

Vi känner starkt för de drabbade och vill bidra till att män och par återfår ett lustfyllt och fungerande sexliv. För ingen ska behöva få sitt samliv förstört av sexuella dysfunktioner.

Göran Beijer, VD Dicot