Om Dicot

Om Dicot

Dicot utvecklar Libiguin - ett helt nytt läkemedel för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Ursprunget kommer från en buskväxt på Madagaskar. Genom omfattande forskning utfört på Uppsala universitet renframställde Jarl Wikberg, grundaren av Dicot och upptäckaren av Libiguin,  den aktiva substansen från ursprungsväxten och strukturbestämde den. Substansen visade sig ha en tidigare okänd struktur och kunde därför patenteras. Forskarna kunde visa att Libiguin gav effekter på försöksdjur som mycket exakt överensstämde med vad som rapporterats kring den folkmedicinska användningen av ursprungsväxten på Madagaskar. Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligaste formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.

Då den ursprungliga växten bara finns inom ett begränsat område på Madagaskar och halterna Libiguin är mycket låga i växten så utvecklade grundarna av Dicot en metod att syntetisera Libiguin. Det råmaterial som man använder kommer från en helt annan växt, som redan odlas kommersiellt för ett helt annat ändamål i andra delar av världen. Metoden gör det möjligt att producera Libiguin i de mängder som krävs för att läkemedlet skall kunna lanseras på världsmarknaden. Baserat på denna forskning driver Dicot projektet att utveckla Libiguin mot ett registrerat läkemedel.

Utvecklingen sker i egen regi till och med kliniska fas 1 och 2 program och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin på världsmarknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

 

Åtta framgångsfaktorer för Dicot

  • Dicot utvecklar Libiguinmot ett registrerat läkemedel vid sviktande sexuella funktioner hos män.
  • Libiguin adresserar de vanligaste typerna av sexuella dysfunktioner såsom erektionsproblem, för tidig utlösning samt minskad lust.
  • De vanligaste typerna av sexuella dysfunktioner hos män omfattar en global marknad på mer än 2 miljarder patienter.
  • Till skillnad från befintliga behandlingar har Libiguin inga kända biverkningar och ger en långvarig effekt, vilket minskar behovet av planering av den sexuella
    aktiviteten.
  • Dicot har redan kunskap om att Libiguin har önskad effekt hos människor, vilket minskar risken för projektet betydligt.
  • Libiguin behandlar flera dysfunktioner samtidigt, vilket gör att man kan behandla kombinationer av dysfunktioner med ett enda läkemedel.
  • Män som behandlas med nitropreparat vid hjärt- och kärlsjukdom kan inte behandlas med befintliga läkemedel. Denna grupp kan fungera som en ingång på marknaden för Libiguin.
  • Dicot driver ett mycket intressant läkemedelsprojekt, men värderades endast till 26,5 MSEK pre-money i den senaste nyemissionen.