Stäng

Rådgivande expertgrupp

Som ett led i utvecklingen och marknadsföringen av LIB-01 har Dicot slutit avtal med opinionsbildare och experter inom forskar- och läkar­kåren. Syftet med gruppen är att bidra till att profilera Dicots läkemedelskandidat samt förbereda marknadens acceptans av preparatet.

Hittills har Dicot slutit avtal med följande experter:

Kerstin Fugl-Meyer - professor emerita i socialt arbete, med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet.

Professor Fugl-Meyer har producerat mer än 140 vetenskapliga publikationer inom klinisk forskning, bland annat omfattande kliniska prövnings­studier. Professor Fugl-Meyer arbetar för Dicot på konsultbasis som rådgivare inom områdena sexologi och kliniska läke­medelsprövningar och hjälper Dicot med att skapa kliniska nätverk inom området sexologi i Europa.

François Giuliano - legitimerad läkare och PhD, Neuro-Urology Andrology, Department of Physical Medicine and Rehabili­tation, Raymond Poincaré Hospital, Garches, Frankrike samt Associate Professor of Therapeutics (Paris- Ile de France Ouest Medical University).

Francois är en av tre grundare till Pelvip­harm, ett CRO specialiserat på prekliniska modeller relaterat till farmakologisk behandling av kardiovaskulära sjukdomar, sexuell dysfunktion hos kvinnor och män samt icke-maligna sjukdomar i nedre urinvägar.

Elin Gahm - legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin med expertkunskaper inom sexualmedicinska problem.

Gahm undervisar läkarstudenter, specialister och annan vårdpersonal i sexualmedicin. Hon är redaktör och medförfattare till boken Praktisk sexualmedicin, som riktar sig till läkare med mottagningsarbete. Gahm är rådgivare till Dicot när det gäller sexologi och klinisk tillämpning.