Stäng

Översikt

Den globala försäljningen av läkemedel vid sexuella dysfunk­tioner omfattar för närvarande huvudsakligen erektionssvikt och för tidig utlösning och uppskattades 2018 till cirka 50 miljarder kronor med en tillväxt av 1 procent per år mellan 2018 och 2022.

De allra vanligaste läkemedlen mot erektionssvikt, PDE5-hämmare där bland annat Viagra ingår, var en revolution när de kom i slutet av 1990-talet men de har sina begränsningar och det har hänt lite på marknaden sedan dess. Det finns ett tydligt behov av nya läkemedel med längre effekt, färre biverkningar samt läkemedel som fungerar för patientgrupper som idag inte är hjälpta av PDE5-hämmare.

Det finns för närvarande få effektiva behandlingar av för tidig utlösning på marknaden.

Dicots läkemedelskandidat avses marknadsföras för behandling av båda dysfunktionerna, såväl individuellt som i kombination. Såvitt Dicot känner till skulle en sådan be­handling av båda tillstånden samtidigt vara unik.