Årsredovisning 2022

Vår strategi och affärsmodell

Stäng

Investor relations

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel som syftar till att bli förstahandsvalet globalt för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. 

Dicot avser att inleda fas 1-studien av LIB-01 i augusti 2023. Under andra kvartalet 2023 avslutas de prekliniska studier som krävs för att ansöka om att starta en klinisk fas 1-studie. Den fortsatta utvecklingen avses ske i egen regi till och med klinisk fas 2a och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att intro­ducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicots aktie är noterad på Spotlight Stock Market och bolaget har ca 4 100 ägare.

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för över tjugo år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

IR-kontakt

Elin Trampe VD
Email: elin.trampe@dicot.se Tel: +46 73 980 14 08