Årsredovisning 2022

Vår strategi och affärsmodell

Stäng

Investor relations

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel som syftar till att bli förstahandsvalet globalt för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. 

I augusti 2023 startade Dicots kliniska fas 1-studie av läkemedelskandidaten LIB-01 med det primära syftet att utvärdera säkerhetsprofilen i människa. Dicot har inför det erhållit både Läkemedelsverkets och Etikprövningsnämndens godkännanden. De första forskningspersonerna doserades i början av september. Den fortsatta utvecklingen avses ske i egen regi till och med klinisk fas 2a och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicots aktie är noterad på Spotlight Stock Market och bolaget har ca 4 900 ägare.

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för över tjugo år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

IR-kontakt

Elin Trampe Vd

E-post: elin.trampe@dicot.se
Telefon: 0725-021010