Senaste kvartalsrapport

Vår strategi och affärsmodell

Stäng

Investor relations

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel som syftar till att bli förstahandsvalet för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. 

LIB-01 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och genomgår för närvarande de tester som krävs för att ansöka om att starta en klinisk fas 1-studie. Utvecklingen avses ske i egen regi till och med klinisk fas 2a och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att intro­ducera LIB-01 på världsmarknaden.

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för över tjugo år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

IR-kontakt

Elin Trampe VD
Email: elin.trampe@dicot.se Tel: +46 73 980 14 08