Årsredovisning 2021

Teckningsoptioner 2021/2022

Senaste kvartalsrapport

Stäng

Investor relations

Dicots läkemedelskandidat LIB-01 som ska behandla erektionsproblem och för tidig utlösning är i preklinisk utvecklingsfas.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är intentionen att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3300 aktieägare.

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar.

Det saknas idag långtidsverkande, effektiva läkemedel. Dagens potensläkemedel kom ut på marknaden för över 20 år sedan och har begränsningar.

30% av män med diagnosticerad erektionssvikt svarar inte bra på behandlingen med dagens preparat. Då LIB-01 fungerar annorlunda öppnar det möjligheten för dessa patienter att få en fungerande behandling.

Dicots läkemedelskandidat LIB-01 har enligt intervjustudier en lång verkningstid till skillnad från dagens potensmedel som måste tas kort före planerad sexuell aktivitet.

Många män lider av både erektionssvikt och för tidig utlösning och kan med LIB-01 få ett läkemedel som fungerar för båda indikationerna, något som inte finns idag.

IR-kontakt

Elin Trampe VD
Email: elin.trampe@dicot.se Tel: +46 73 980 14 08