Dicot utvecklar morgondagens potensläkemedel

500 miljoner män lider av erektionssvikt och tidig utlösning världen över. Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med ambitionen att skapa ett preparat som har längre effekt och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag.

Nyheter | 2024-01-23

Första resultaten från kliniska studier framme!

Del ett i Dicots kliniska fas 1-studie visar att LIB-01 har en mycket god säkerhetsprofil. Inga allvarliga biverkningar förekom och läkemedlet tas upp väl i kroppen.

Läs mer >

Dicot - update november 2023

Nyheter | 2024-03-01

Nya DICOTnytt är ute

Läs om ett konferens hat trick, de senaste nyheterna inom utvecklingsarbetet och hur Dicots aktie får hjälp att synas internationellt. 

Läs mer >

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd 75 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för tjugofem år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

Läkemedelsprojekt

Dicot har tagit LIB-01 in i kliniska studier

Läs mer >

Målet med LIB-01

  • Långtidsverkande effekt
  • Minimalt med biverkningar
  • Effekt hos alla
EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 867137.
Stäng