Dicot utvecklar morgondagens potensläkemedel

500 miljoner män lider av erektionssvikt och för tidig utlösning världen över. Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med ambitionen att skapa ett preparat som har längre effekt och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag.

Aktuellt | 2021-08-24

Bevisad långtidseffekt för Dicots läkemedelskandidat

Resultat från Dicots studie i samarbete med Pelvipharm bevisar att LIB-01 har längre effekt än läkemedel som finns på marknaden idag och att effekten ökar över tid. Ett genombrott för LIB-01-projektet!

Läs mer >

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar.

Det saknas idag långtidsverkande, effektiva läkemedel. Dagens potensläkemedel kom ut på marknaden för över 20 år sedan och har begränsningar.

30% av män med diagnosticerad erektionssvikt svarar inte bra på behandlingen med dagens preparat. Då LIB-01 fungerar annorlunda öppnar det möjligheten för dessa patienter att få en fungerande behandling.

Dicots läkemedelskandidat LIB-01 har enligt intervjustudier en lång verkningstid till skillnad från dagens potensmedel som måste tas kort före planerad sexuell aktivitet.

Många män lider av både erektionssvikt och för tidig utlösning och kan med LIB-01 få ett läkemedel som fungerar för båda indikationerna, något som inte finns idag.

Läkemedelsprojekt

Årets utvecklingsarbete syftar till att färdigställa LIB-01 för kliniska studier nästa år.

Läs mer >

Marknad

För tidig utlösning är en omogen marknad som förväntas växa med 8% över nästa femårsperiod.

Läs mer >
Stäng