Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin

Dicot utvecklar läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner

Aktiekursen

Dicotaktien är noterad på Spotlight Stock Market

Aktienamn:  Dicot
Kortnamn:  DICOT
ISIN-kod:  SE0011178458
Antal aktier:  7 790 823
Kvotvärde:  0,125 SEK
Handelsstart:  2018-06-20

För övrig information om aktiekursen se vidare på Spotlight Stock Market

Se Göran Beijer, VD på Dicot, presentera bolaget närmare:

"Lust och glädje hela livet"

Med visionen "Lust och glädje hela livet"  är bolagets strategi att utveckla Libiguin™ upp till klinisk fas II, och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin™ hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Målet är att Libiguin™ ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning och ta en övervägande del av marknaderna för behandling av patienter med erektionsproblem och problem med för tidig utlösning.