Dicot utvecklar morgondagens potensläkemedel

500 miljoner män lider av erektionssvikt och tidig utlösning världen över. Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med ambitionen att skapa ett preparat som har längre effekt och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag.

Rapport | 2023-04-28

Årsredovisning 2022 är släppt

"I början av 2022 gjorde vi flera utspel kring vad vi ville åstadkomma under året och det är glädjande att se tillbaka och konstatera att vi levererat på utfästelserna", skriver Elin Trampe i sin vd-kommentar.

Läs mer >

Elin Trampe på Life Science-dagen, mars 2023

DICOTnytt | 2023-03-31

DICOTnytt har landat!

I den här numret skriver vi om det lyckade mötet med Läkemedelsverket, en uppvaktande kommun och rekryteringen av en världsledande medicinsk expert. 

Läs mer >

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd 75 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för tjugofem år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

Läkemedelsprojekt

Årets utvecklingsarbete syftar till att ta LIB-01 in i kliniska studier

Läs mer >

Målet med LIB-01

  • Långtidsverkande effekt
  • Minimalt med biverkningar
  • Effekt hos alla
EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 867137.
Stäng