Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser.

Pressmeddelande
17 juli, 2020

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande: Uppsala 17 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar idag den 17 juli, följande flaggningsmeddelande till följd av Bolagets genomförda företrädesemission.

Pressmeddelande
8 juli, 2020

Omräkning av teckningsoptioner av serie 2019/2020

Pressmeddelande: Uppsala 8 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot") kommer i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie 2019/2020 genomföra en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den senaste genomförda emissionen av units s...

Pressmeddelande
7 juli, 2020

Dicot AB genomför riktad nyemission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

Pressmeddelande: Uppsala 7 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört den företrädesemission om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). I samba...

- Dicot ger en unik chans att investera i ett potentiellt storsäljande läkemedel.

Mangold Insight analys den 29 maj 2020.

Klicka här för att läsa den fullständiga analysen (PDF)

 

"Lust och glädje hela livet"

Med visionen "Lust och glädje hela livet" är bolagets strategi att utveckla Libiguin™ upp till klinisk fas II, och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin™ hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Målet är att Libiguin™ ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning och ta en övervägande del av marknaderna för behandling av patienter med erektionsproblem och problem med för tidig utlösning.

Se Göran Beijer, VD på Dicot, presentera bolaget närmare:

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.