Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser.

Pressmeddelande
4 mars, 2020

Studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® har initierats

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2020. Dicot AB (publ) meddelar idag att den första studien med läkemedelskandidaten Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) ...

Övrig nyhet
3 mars, 2020

Dicot presenterar på Life Science dagen i Göteborg 4 mars

Life Science dagen i Göteborg

Övrig nyhet
2 mars, 2020

Dicot lanserar ny hemsida

Uppsala

"Lust och glädje hela livet"

Med visionen "Lust och glädje hela livet" är bolagets strategi att utveckla Libiguin™ upp till klinisk fas II, och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin™ hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Målet är att Libiguin™ ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning och ta en övervägande del av marknaderna för behandling av patienter med erektionsproblem och problem med för tidig utlösning.

Se Göran Beijer, VD på Dicot, presentera bolaget närmare:

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.