Dicot utvecklar morgondagens potensläkemedel

Om vår läkemedelskandidat

Möt Dicots vd

500 miljoner män lider av erektionssvikt och för tidig utlösning världen över. Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med ambitionen att skapa ett preparat som har längre effekt och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag.

Dicot - morgondagens potensläkemedel

DICOTnytt | 2022-09-13

Höstupplagan av DICOTnytt ute

I vårt nyhetsbrev finns ett axplock av de senaste framstegen och en inblick i Dicots pågående arbete. Läs bland annat om CRO-upphandlingen inför kliniska studier och EU-kommissionens tävlingsnominering. 

Ta del av mer här >

Dicot - BioStock intervju aug 2022

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för över tjugo år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

Läkemedelsprojekt

Årets utvecklingsarbete syftar till att färdigställa LIB-01 för kliniska studier nästa år.

Läs mer >

Målet med LIB-01

  • Långtidsverkande effekt
  • Minimalt med biverkningar
  • Effekt hos alla
EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 867137.
Stäng