Stäng

Ledning

Göran Beijer CEO

Göran Beijer är industriell ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Göran Beijer har mer än 35 års erfarenhet inom life science-industrin, med erfarenhet inom produktion, forskning, affärsutveckling och ledning. Göran Beijer har även erfarenhet som styrelseordförande och verkställande direktör för ett flertal bolag. Genom sitt ledarskap och affärsutvecklingsstrategier har han starkt bidragit till dessa bolags snabba utveckling.

Innehav: 32 912 aktier och 441 100 teckningsoptioner i Bolaget (varav 41 100 optioner från optionsprogram 2018/2023 och 2019/2024 där eventuell omräkning ej har gjorts enligt respektive optionsvillkor.)

Elin Trampe COO/vice VD

Elin är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet och har många års erfarenhet från ledande positioner inom supply chain, projektledning, läkemedelsutveckling och kategoriutveckling på flera internationella företag. Senast arbetade hon som Chief Technical Officer på Oasmia Pharmaceutical.

Innehav: 40 000 aktier och 50 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Jessica Roxhed CFO

Jessica har över 15 års erfarenhet från positioner i olika organisationer däribland som Chief Financial Officer med bred erfarenhet av företagsekonomi och finansiering. Tidigare har Jessica bl.a. varit CFO på Senzime AB samt varit controller inom ett antal organisationer bl.a. Svenska kyrkan, Spoon Publishing AB och Vattenfall service Nordic AB. Jessica har en MSc från Uppsala Universitet.

Innehav: 6 000 aktier och 70 000 teckningsoptioner

Bodil Fornstedt Wallin Project Director

Bodil Fornstedt Wallin har en doktorsexamen i farmakologi och är anställd som senior konsult inom klinisk läkemedelsutveckling på SDS Life Science. Bodil arbetar även med regulatoriska uppgifter samt projektledning på SDS Life Science. Bodil har åtta års erfarenhet som klinisk utredare på Läkemedelsverket, samt cirka 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom industrin med erfarenheter från preklinisk utveckling, klinisk prövningsledning, klinisk utveckling och strategi samt medicinskt skrivande.  

Innehav: Bodil innehar inga aktier eller teckningsoptioner i Bolaget.