Ledning

Göran Beijer CEO

Göran Beijer är industriell ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Göran Beijer har mer än 35 års erfarenhet inom life science-industrin, med erfarenhet inom produktion, forskning, affärsutveckling och ledning. Göran Beijer har även erfarenhet som styrelseordförande och verkställande direktör för ett flertal bolag. Genom sitt ledarskap och affärsutvecklingsstrategier har han starkt bidragit till dessa bolags snabba utveckling.

Innehav: 32 912 aktier och 441 100 teckningsoptioner i Bolaget (varav 41 100 optioner från optionsprogram 2018/2023 och 2019/2024 där eventuell omräkning ej har gjorts enligt respektive optionsvillkor.)

Elin Trampe COO/vice VD

Elin är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet och har många års erfarenhet från ledande positioner inom supply chain, projektledning, läkemedelsutveckling och kategoriutveckling på flera internationella företag. Senast arbetade hon som Chief Technical Officer på Oasmia Pharmaceutical.

Innehav: 40 000 aktier och 50 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Dr Maria Wanderoy Project Director

Maria har en Filosofie Doktor (PhD) examen från Stockholms Universitet inom Neurokemi och Neurotoxikologi. Hon har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från läkemedelsindustrin där Maria har haft ett antal olika roller som tex Global Projektledare, Klinisk Projektledare och Preklinisk Projektledare samt tidigare i karriären som Senior Research Scientist. Detta ger Maria en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling som spänner från tidig preklinisk forskning och vägen fram till klinisk fas till att leda kliniska program med planering och genomförande av Fas 1, 2 och 3 studier.

Jessica Roxhed CFO

Jessica har över 15 års erfarenhet från positioner i olika organisationer däribland som Chief Financial Officer med bred erfarenhet av företagsekonomi och finansiering. Tidigare har Jessica bl.a. varit CFO på Senzime AB samt varit controller inom ett antal organisationer bl.a. Svenska kyrkan, Spoon Publishing AB och Vattenfall service Nordic AB. Jessica har en MSc från Uppsala Universitet.

Innehav: 6 000 aktier och 70 000 teckningsoptioner

Catarina Malmberg SCD

Catarina Malmberg bidrar med över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, däribland som projektledare, inom QA/QC och som process- och produktspecialist. Hon har arbetat med hela kedjan inom läkemedelstillverkning av slutsteriliserade produkter för infusion; från råvaror och API:er till färdiga produkter inklusive förpackning. Hon har en fil.mag. i kemi från Uppsala universitet.

Innehav: Privat och via bolag 27 746 aktier och 70 000 teckningsoptioner