Ledning

Ledningsgrupp

Göran Beijer, vd

Industriell Ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Tidigare vd på bl. a. Nolato Cerbo och med mer än 30 års erfarenhet av Life Science, produktion, forskning, affärsutveckling och ledning.

Telefon +46 706 63 60 09

Innehav: 1 915 aktier, 144 000 teckningsoptioner

Jarl Wikberg, CSO

Jarl Wikberg är Chief Scientific Officer (CSO) i Dicot. Jarl Wikberg är upptäckaren av Libiguin™, som nu är under utveckling i Dicot. Jarl Wikberg har en långvarig vetenskaplig bakgrund inom farmakologi och läkemedelsutveckling, med drygt 300 vetenskapliga publikationer bestående av originalartiklar, översikter, bokkapitel och böcker, och han har dessutom många registrerade patent inom läkemedelsområdet. Jarl Wikberg har dessutom lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Jarl Wikberg leder den vetenskapliga utvecklingen av Libiguin, speciellt i relation till farmakologi och biologi.

Innehav: 3 956 462 aktier

Julie Silber, Director of Investor Relations

Julie Silber brings over 20+ years of financial experience including executive financial leadership roles with both private and publicly held companies, four+ years of CFO level experience, several years as a for-hire equity analyst and over 10+ years as an IRO.  Since moving to Sweden, Julie has specialized in gaining visibility and positioning smaller, Life Science companies to the global financial markets.  She holds a bachelor's degree in International Relations from the University of Southern California, a certificate in Accounting from the Center for Non-Profit Management and a Master’s degree in Environmental Science & Policy, also from USC.

Maria Wanderoy, COO

Maria är Chief Operating Officer (COO) i Dicot. Maria har en Filosofie Doktor (PhD) examen från Stockholms Universitet inom Neurokemi och Neorotoxikologi. Hon har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från läkemedelsindustrin där Maria har haft ett antal olika roller som tex Global Projektledare, Klinisk Projektledare och Preklinisk Projektledare samt tidigare i karriären som Senior Research Scientist. Detta ger Maria en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling som spänner från tidig preklinisk forskning och vägen fram till klinisk fas till att leda kliniska program med planering och genomförande av Fas 1, 2 och 3 studier.

Jessica Roxhed, CFO

Jessica har över 15 års erfarenhet från positioner i olika organisationer däribland som Chief Financial Officer med bred erfarenhet av företagsekonomi och finansiering. Tidigare har Jessica bl.a. varit CFO på Senzime AB samt varit controller inom ett antal organisationer bl.a. Svenska kyrkan, Spoon Publishing AB och Vattenfall service Nordic AB. Jessica har en MSc från Uppsala Universitet.

Klinisk expertis

Kerstin Fugl-Meyer, Professor Karolinska Institutet

Kerstin Fugl-Meyer är adjungerad professor i socialt arbete, med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professor Fugl-Meyer har producerat mer än 140 vetenskapliga publikationer inom klinisk forskning, bland annat omfattande kliniska prövningsstudier. Professor Fugl-Meyer arbetar som Key Opinon Leader åt Dicot på konsultbasis där hon fungerar som rådgivare inom områdena sexologi och kliniska läkemedelsprövningar. Professor Fugl-Meyer hjälper Dicot med att skapa kliniska nätverk inom området sexologi i Europa.

Innehav: 24 000 teckningsoptioner

Elin Gahm, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin

Elin Gahm är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och arbetar i primärvården i Uppsala. Hon har expertkunskaper inom sexualmedicinska problem och undervisar läkarstudenter, specialister och annan vårdpersonal i sexualmedicin. Hon är redaktör och medförfattare till boken Praktisk sexualmedicin, som riktar sig till läkare med mottagningsarbete. Hon är en av Dicots rådgivare när det gäller sexologi och klinisk tillämpning.