Stäng

Ledning

Elin Trampe Vd

Elin är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Elin har haft flertalet chefs- och internationella roller i olika typer av bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelz International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, där Elin hade rollen som Chief Technical Officer innan hon började på Dicot.  Elin har en bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, strategiska internationella partnerskap, operationell excellens och produktutveckling.

Anställdes 2021 som COO och vice vd. Är vd sedan 2022. 

Innehav: 742 500 aktier, 262 500 teckningsoptioner i TO5 samt 50 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

Björn Petersson CFO

Björn Petersson har över 20 års erfarenhet som Chief Financial Officer och från andra ledande roller. Björn har bred kompetens inom företagsekonomi, finansiering och verksamhetsstyrning och har varit verksam i flera olika branscher, däribland Life Science och bolagen Karessa, Cavidi och NeoDynamics, där ett flertal är noterade på Spotlight och First North. Björn har en BSc inom ekonomistyrning från Stockholms universitet.

Tillträdde rollen 2022.

Innehav: 47 705 aktier och 20 445 teckningsoptioner i TO5 (via bolag).

Charlotta Gauffin CSO

Charlotta Gauffin har över över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från Medivir, Biovitrum och Galderma, varav mer än 15 år inom klinisk utveckling. Charlotta har varit ansvarig för klinisk utveckling och projektledning i bland annat roller som klinisk prövningsledare, programdirektör och Head of Clinical Operations. Charlotta har även erfarenhet av att skriva och ta fram kliniska och regulatoriska dokument. Charlotta har en PhD inom organisk kemi från Uppsala Universitet.

Tillträdde rollen 2022.

Innehav: 388 849 aktier och 20 445 teckningsoptioner i TO5.

Mats Silvander CTO

Mats har över 20 års branscherfarenhet som Director of Operations, CTO, Vice President Product Development och Quality Manager inom områden som läkemedelstillverkning, leverantörsstyrning, patentarbete och att bygga och utveckla processer och effektiva team. Mats har en PhD i fysikalisk kemi och har arbetat för bland andra Novavax, BioGaia, Paragon Nordic och Quinnova Pharmaceuticals, Inc.

Tillträdde rollen 2023.

Innehav: 249 378 aktier.