Ledning

Göran Beijer CEO

Göran Beijer är industriell ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Göran Beijer har mer än 35 års erfarenhet inom life science-industrin, med erfarenhet inom produktion, forskning, affärsutveckling och ledning. Göran Beijer har även erfarenhet som styrelseordförande och verkställande direktör för ett flertal bolag. Genom sitt ledarskap och affärsutvecklingsstrategier har han starkt bidragit till dessa bolags snabba utveckling.

Innehav: 5 028 aktier och 43 533 teckningsoptioner i Bolaget.

Maria Wanderoy COO

Maria är Chief Operating Officer (COO) i Dicot. Maria har en Filosofie Doktor (PhD) examen från Stockholms Universitet inom Neurokemi och Neurotoxikologi. Hon har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från läkemedelsindustrin där Maria har haft ett antal olika roller som tex Global Projektledare, Klinisk Projektledare och Preklinisk Projektledare samt tidigare i karriären som Senior Research Scientist. Detta ger Maria en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling som spänner från tidig preklinisk forskning och vägen fram till klinisk fas till att leda kliniska program med planering och genomförande av Fas 1, 2 och 3 studier.

Jessica Roxhed CFO

Jessica har över 15 års erfarenhet från positioner i olika organisationer däribland som Chief Financial Officer med bred erfarenhet av företagsekonomi och finansiering. Tidigare har Jessica bl.a. varit CFO på Senzime AB samt varit controller inom ett antal organisationer bl.a. Svenska kyrkan, Spoon Publishing AB och Vattenfall service Nordic AB. Jessica har en MSc från Uppsala Universitet.

Catarina Malmberg CSD

Catarina Malmberg är SCD (Supply Chain Director) i Dicot. Hon bidrar med över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, däribland som projektledare, inom QA/QC och som process- och produktspecialist. Hon har arbetat med hela kedjan inom läkemedelstillverkning av slutsteriliserade produkter för infusion; från råvaror och API:er till färdiga produkter inklusive förpackning. Hon har en fil.mag. i kemi från Uppsala universitet.

Klinisk Expertis

Kerstin Fugl-Meyer

Professor Karolinska Institutet

Kerstin Fugl-Meyer är adjungerad professor i socialt arbete, med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professor Fugl-Meyer har producerat mer än 140 vetenskapliga publikationer inom klinisk forskning, bland annat omfattande kliniska prövningsstudier. Professor Fugl-Meyer arbetar som Key Opinon Leader åt Dicot på konsultbasis där hon fungerar som rådgivare inom områdena sexologi och kliniska läkemedelsprövningar. Professor Fugl-Meyer hjälper Dicot med att skapa kliniska nätverk inom området sexologi i Europa.

Innehav: 24 000 teckningsoptioner

Elin Gahm

Legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin

Elin Gahm är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och arbetar i primärvården i Uppsala. Hon har expertkunskaper inom sexualmedicinska problem och undervisar läkarstudenter, specialister och annan vårdpersonal i sexualmedicin. Hon är redaktör och medförfattare till boken Praktisk sexualmedicin, som riktar sig till läkare med mottagningsarbete. Hon är en av Dicots rådgivare när det gäller sexologi och klinisk tillämpning.

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.