Stäng

Ledning

Elin Trampe VD

Elin är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Elin har haft flertalet chefs- och internationella roller i olika typer av bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelz International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, där Elin hade rollen som Chief Technical Officer innan hon började på Dicot.  Elin har en bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, strategiska internationella partnerskap, operationell excellens och produktutveckling.

Anställdes 2021 som COO och vice VD. Är VD sedan 2022. 

Innehav: 74 000 aktier och 50 000 teckningsoptioner i bolaget.

Göran Beijer Strategic Business Advisor

Göran Beijer är civilingenjör i Industriell Ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Göran har mer än 35 års erfarenhet inom life science-industrin, med erfarenhet inom affärsutveckling, produktion, forskning, strategisk rådgivning och ledning. Göran Beijer har även erfarenhet som styrelseordförande och verkställande direktör för ett flertal bolag. Göran var VD på Dicot under perioden 2018 till april 2022 och arbetar nu som konsult åt bolaget med strategisk rådgivning, IR och partnerskapsutveckling.

Anställdes 2017 som VD. Är Stratetic Business Advisor sedan 2022. 

Innehav: 52 658 aktier och 441 100 teckningsoptioner i bolaget (varav 41 100 optioner från optionsprogram 2018/2023 och 2019/2024 där eventuell omräkning ej har gjorts enligt respektive optionsvillkor.)

Björn Petersson CFO

Björn Petersson har över 20 års erfarenhet som Chief Financial Officer och från andra ledande roller. Björn har bred kompetens inom företagsekonomi, finansiering och verksamhetsstyrning och har varit verksam i flera olika branscher, däribland Life Science och bolagen Karessa, Cavidi och NeoDynamics, där ett flertal är noterade på Spotlight och First North. Björn har en BSc inom ekonomistyrning från Stockholms universitet.

Tillträdde rollen 2022.

Innehav: Björn innehar inga aktier eller teckningsoptioner i bolaget.

Nina Knave Project Director

Nina Knave är anställd som senior konsult inom klinisk projektledning på SDS Life Science. Nina har cirka 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom industrin och projektledning inom akademisk grundforskning på Karolinska Institutet. Nina har erfarenhet från klinisk prövningsledning och utveckling, medicinskt skrivande samt operationell koordinering av akademiska styrgrupper inom preklinisk och translationell forskning. Utbildningsmässigt är Nina leg. sjuksköterska sedan 1993.

Tillträdde rollen 2022.