Bakgrund

Upptäckten av Libiguin och dess användning inom folkmedicinen på Madagaskar

Jarl Wikberg, grundare av Dicot AB, träffade Dr. Philippe Rasoanaivo från Madagaskar på en konferens i Sydafrika i början av 2000-talet. Jarl Wikberg arbetade då som Professor vid  Instutitionen för Farmaceutisk Biovetenskap på Uppsala universitet. Philippe Rasoanaivo var Professor vid Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA) på Madagaskar, där han studerade effekter av växter med folkmedicinsk användning på Madagaskar. Philippe kunde berätta om den rikliga folkmedicinska användningen av växter på Mada­gas­kar. Bland annat användes roten från ett träd, Neobeguea Mahfalensis, som växer på södra Madagaskar och som där används lokalt för att behandla sviktande sexuell förmåga hos äldre män. Man tog rötterna och kokade i vatten och fick en dryck som ansågs kunna bota impotens. Effekten av avkoket ansågs sitta i lång tid efter intaget.

Jarl som sedan tidigare hade studerat farmakologiskt aktiva substanser med effekt på sexualfunktion tyckte att detta lät spännande och föreslog ett samarbete med Philippe. Initialt trodde Jarl att berättelserna om växtens effekt bara var en av alla många överdrivna folkloristiska berättelser om växter med afrodiasiska egenskaper. Med detta menas medel som stimulerar lusten och sexualförmågan, där noshörningshorn och ostron tillhör de kanske mest kända, men naturligtvis helt i avsaknad av sådana effekter.

Philippe skickade ett kilogram rötter till Uppsala som Jarl gjorde ett avkok på som sedan frystorkades till ett brunt pulver och gavs till försöksdjur. Djuren fick inta pulvret under tre dagar, vilket motsvarade den folkmedicinska användningen. Männen på Madagaskar intar medlet under tre dagar och effekten kommer därefter från fjärde dagen och håller sedan i sig under några veckor, eller eventuellt ännu längre.

Till sin stora förvåning fann Jarl att djuren blev mer sexuellt aktiva och blev eld och lågor att det i avkoket måste finnas en farmakologiskt aktiv substans som utlöste effekten. Jarl beslöt sig därför att åka till Madagaskar för att få mer information om växtens folkmedicinska användning. Tillsammans med Philippe och en forskare på södra Madagaskar, Dr. Benoit Rasolonratovo arrangerades intervjuer med män som använt avkoket från roten. Dessa män fick oberoende av varandra berätta om sina erfarenheter av medlet, alla berättade i stort sett samma historia. Männen beskrev att medlet intogs som en dryck under tre dagar och från och med den fjärde dagen förbättrades den sexuella förmågan. De flesta som intervjuades var äldre män, 60 år och äldre, som tidigare hade upplevt sviktande sexuell förmåga med svaga erektioner och svårigheter att genomföra samlag. Efter intag av medlet hade förmågan remarkabelt förbättrats. Man kunde nu genomföra ett samlag till avslut, vilket man tidigare hade haft stora svårigheter med. En del kunde också berätta att längden på samlaget ökade.

På Madagaskar är det viktigt att vara sexuellt reproduktiv och alstra många barn. Månggifte är vanligt på södra Madagaskar och de äldre männen gifter sig ofta med yngre fruar. Om de då inte förmår alstra barn så lämnar kvinnorna dem och söker nya män.

Det mest märkliga med berättelserna var, förutom att effekten satt i länge, att männen kunde intyga att inga bieffekter uppstod efter intaget. Ingen annan effekt än den förbättrade sexuella förmågan märktes.

Jarl påbörjade nu ett ganska omfattande arbete med att försöka isolera den aktiva substans i rötterna som gav den farmakologiska effekten. Denna forskningresulterade i två tidigare helt okända substanser som fick namnen Libiguin A och Libiguin B. Båda har visat sig gemycket potenta effekter på sexualbeteende hos försöksdjur (länk till artikel  ), och har sedan fungerat som ”mall” för den av Dicot nu utvecklade substansen DIC2024.

- Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin™ har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligaste formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.

Jarl Wikberg, grundare Dicot AB och upptäckaren av Libiguin™

Jarl Wikberg och Dicot har ett fortsatt samarbetet med forskare och läkare på Madagaskar som har erfarenhet av användning av detta avkok. IMRA har även under en tid salufört lokalt på Madagaskar avkoket som läkemedel mot sexuell oförmåga. De läkare som Dicot är i kontakt med säger att patienterna har varit nöjda och velat få flera omgångar behandlingar förskrivna. En av dessa läkare säger: ”It makes it possible for satisfaction for love making”.

En viktig aspekt av användningen av rötterna från ursprungsväxten på Madagaskar är att om man skördar rötter från den i stor skala kommer man att utrota växten. IMRA kan därför inte längre tillverka medicin från den, och myndigheterna på Madagaskar vill inte att man exploaterar den mycket begränsade biologisk resurs som växten utgör. Neobeguea Mahafalensis växer bara på ett väldigt begränsat område på södra Madagaskar.

Det är också viktigt att påpeka att den folkmedicinska användningen, samt användning av det avkok av växten som saluförs kommersiellt på Madagaskar, är en osäker användning. Berättelserna från Madagaskar är anekdotiska och medlet som saluförts är ej kontrollerat enligt några som helst läkemedels­standarder

Dicot AB tar fram DIC2024 på ett kontrollerat och hållbart sätt. Bolagetgenomför nu ett läkemedelsutvecklingsprogram med målet att nå ett registrerat läkemedel godkänt av myndig­heter. Dicot är inte beroende av ursprungsväxten från Madagaskar, utan tillverkar DIC2024 genom så kallad semisyntes från helt andra råvarukällor. Därigenom kan Dicot garantera att biologiska resurser inte förbrukas på ett ohållbart sätt.

Läkemedelsutveckling är en lång process som är strikt reglerad och kontrollerad av myndigheterna, men Dicot är på god väg att kunna bringa DIC2024 (Libiguin®) som registrerat läkemedel till marknaden.

Rot från Neobeguea Mahafalensis som skördats till att tillverka avkok för användning av behandling av män med sviktande sexuell förmåga.

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.