Bakgrund

Erektionsproblem och för tidig utlösning är vanligt förekommande besvär som drabbar ett stort antal män. Antalet män med svårigheter att få och behålla erektion uppskattas till 700 miljoner i hela världen, och de med för tidig utlösning till över en miljard. Män kan drabbas av erektionsproblem i samband med vissa sjukdomar, men det är också vanligt att erektionsförmågan minskar vid ökande ålder, utan att det finns några tydliga medicinska orsaker. För tidig utlösning drabbar både yngre och äldre män och kan ses både med och utan erektionsproblem. Erektionsstörningar och för tidig utlösning leder till ett otillfredsställande sexualliv som drabbar både mannen och hans partner. Nuvarande behandlingar mot erektionsstörningar och för tidig utlösning medför vissa problem, bland annat har de en kort verkningstid och ofta besvärande biverkningar.

Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin™ har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligaste formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.
Jarl Wikberg, grundare Dicot AB och upptäckaren av Libiguin™

På vissa områden på Madagaskar användes en växt inom folkmedicinen för att förbättra den sexuella förmågan hos män med sviktande förmåga. Genom omfattande forskning utfört på Uppsala universitet renframställde grundarna av Dicot den aktiva substansen från ursprungsväxten och strukturbestämde den, och gav den namnet Libiguin™. Libiguin™ visade sig ha en tidigare okänd struktur och kunde därför patenteras. Forskarna kunde visa att Libiguin™ gav effekter på försöksdjur som överensstämde med vad som rapporterats kring den folkmedicinska användningen av ursprungsväxten på Madagaskar. Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin™ har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligast formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.

Till skillnad från de existerande behandlingarna ger Libiguin™ en långvarig effekt som minskar kravet på planering av
den sexuella aktiviteten. Libiguin™ har dessutom potential att minska både erektionsproblem och för tidig utlösning. Motsvarande typ av behandling, som behandlar båda dessa dysfunktioner, finns för närvarande inte på marknaden.