Bakgrund

Upptäckten av Libiguin och dess användning inom folkmedicinen på Madagaskar

Jarl Wikberg, grundare av Dicot AB, träffade Dr. Philippe Rasoanaivo från Madagaskar på en konferens i Sydafrika i början av 2000-talet. Jarl Wikberg arbetade då som Professor vid Instutitionen för Farmaceutisk Biovetenskap på Uppsala universitet. Philippe Rasoanaivo var Professor vid Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA) på Madagaskar, där han studerade effekter av växter med folkmedicinsk användning på Madagaskar. Dr. Rasoanaivo redogjorde för den folkmedicinska användningen av växter på Mada­gas­kar vilket innefattade användningen av roten från ett träd, Neobeguea Mahfalensis, som växer på södra Madagaskar och som används för att behandla sviktande sexuell förmåga hos äldre män. Rötterna kokades i vatten och gav en dryck som ansågs kunna bota impotens. Effekten av avkoket ansågs sitta i långt efter intaget.

Dr. Wikberg som sedan tidigare hade studerat farmakologiskt aktiva substanser med effekt på sexualfunktion föreslog ett samarbete och Dr. Rasoanaivo skickade ett kilogram rötter till Uppsala som Dr. Wikberg gjorde ett avkok på som sedan frystorkades och gavs till försöksdjur. Djuren fick inta pulvret under tre dagar, vilket motsvarade den folkmedicinska användningen. Männen på Madagaskar intar medlet under tre dagar och effekten kommer därefter från fjärde dagen och håller sedan i sig under några veckor, eller eventuellt ännu längre.

Initialt trodde Dr. Wikberg att berättelserna om växtens effekt bara var en av alla många överdrivna folkloristiska berättelser om växter med afrodiasiska egenskaper, men Dr. Wikberg fann att djuren blev mer sexuellt aktiva. Han ville undersöka om det fanns en farmakologiskt aktiv substans i avkoket som utlöste effekten. Dr. Wikberg åkte till Madagaskar för att få mer information om växtens folkmedicinska användning.

Tillsammans med Dr. Rasoanavio och en forskare på södra Madagaskar, Dr. Benoit Rasolonratovo arrangerades intervjuer med män som använt avkoket från roten. Dessa män fick oberoende av varandra berätta om sina erfarenheter av medlet, alla berättade i stort sett samma historia. Männen beskrev att medlet intogs som en dryck under tre dagar och från och med den fjärde dagen förbättrades den sexuella förmågan. De flesta som intervjuades var 60 år och äldre, som tidigare hade upplevt sviktande sexuell förmåga med svaga erektioner och svårigheter att genomföra samlag. Efter intag av medlet hade förmågan remarkabelt förbättrats. Man kunde nu genomföra ett samlag till avslut, vilket man tidigare hade haft stora svårigheter med. En del kunde också berätta att längden på samlaget ökade. Männen kunde även intyga att inga bieffekter uppstod efter intaget. Ingen annan effekt än den förbättrade sexuella förmågan märktes.

Dr. Wikberg arbetade vidare med att isolera den aktiva substans i rötterna som gav den farmakologiska effekten. Denna forskning resulterade i två tidigare helt okända substanser som fick namnen Libiguin A och Libiguin B. Båda har visat sig ge mycket potenta effekter på sexualbeteende hos försöksdjur (länk till artikel).

- Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin™ har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligaste formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.

Jarl Wikberg, grundare Dicot AB och upptäckaren av Libiguin™

Dr. Wikberg och Dicot har ett fortsatt samarbete med forskare och läkare på Madagaskar. IMRA , Forskningsinstitutet i Antananarivo  på Madagaskar, har även under en tid salufört  avkoket som läkemedel mot sexuell oförmåga på Madagaskar. De läkare som Dicot är i kontakt med säger att patienterna har varit nöjda. En av dessa läkare säger: ”It makes it possible for satisfaction for love making”.

Att skörda rötter från ursprungsväxten i stor skala kommer på sikt att utrota växten. IMRA kan på grund av detta inte längre tillverka medicin från växten, och myndigheterna på Madagaskar vill inte att man exploaterar den mycket begränsade biologisk resurs som växten utgör. Neobeguea Mahafalensis växer bara på ett väldigt begränsat område på södra Madagaskar. Dicot är dock inte beroende av ursprungsväxten från Madagaskar, utan tillverkar Libiguin® genom så kallad semisyntes från andra råvarukällor. Därigenom kan Dicot garantera att biologiska resurser inte förbrukas på ett ohållbart sätt.

Användning av det avkok av växten som saluförs kommersiellt på Madagaskar, är en osäker användning. Berättelserna från Madagaskar är anekdotiska och medlet som saluförts är inte kontrollerat enligt några läkemedels­standarder. Dicot tar fram Libiguin® på ett kontrollerat och hållbart sätt. Bolaget genomför ett läkemedelsutvecklingsprogram med målet att nå ett registrerat godkänt läkemedel.

Läkemedelsutveckling är en lång process som är strikt reglerad och kontrollerad av myndigheter, men Dicot är på god väg att kunna bringa Libiguin® som registrerat läkemedel till marknaden.

Rot från Neobeguea Mahafalensis som skördats till att tillverka avkok för användning av behandling av män med sviktande sexuell förmåga.

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.