Patent

Dicots strategi är att bygga ett brett patentskydd kring bola­gets nuvarande och framtida produktkandidater.

Dicot har idag beviljade patent eller patentansökningar inom två patentfamiljer. Den första patentfamiljen täcker naturliga och syntetiska Libiguiner, Libiguinernas naturliga källor från växter, användning av Libiguiner för behandling av sexuella dysfunktioner samt beredningar för Libiguinernas administration till patienter.

Den andra pa­tentfamilj omfattar processer för semisyntetisk framställning av Libiguiner.

Dicots patentstrategi är global och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersi­ellt relevanta för produktpipelinen.