Stäng

Patent

Dicots strategi är att bygga ett brett patentskydd kring bolagets nuvarande och framtida produktkandidater.

Dicot har idag beviljade patent och patentansökningar inom tre patentfamiljer.

Den första patentfamiljen täcker naturliga och syntetiska Libiguiner, Libiguinernas naturliga källor från växter, användning av Libiguiner för behandling av sexuella dysfunktioner samt beredningar för Libiguinernas administration till patienter. Den andra patentfamilj omfattar processer för semisyntetisk framställning av Libiguiner.

Dicot har idag en stark position med marknadsexklusivitet för de två patentfamiljerna på viktiga marknader fram till 2033. En ny patentansökan skickades in under 2022 med syftet att förlänga marknadsexklusiviteten till 2042. Patentstrategin är global och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersiellt relevanta för produktpipelinen.

Dicot avser fortsätta förstärka patentskyddet kring bolagets nuvarande och framtida produktkandidater. Bland annat har tio nya patentmöjligheter identifierats och dokumenterats. Omsatta till regelrätta patent skulle det innebära att skyddet förlängs med ytterligare 20 år från tidpunkten då ansökan skickas in.

Dicot har en uttalad partnerstrategi som syftar till att utlicensiera LIB-01 när kliniska data är framme. Patentstrategin ska bidra till att realisera maximalt aktieägarvärde från framtida affärsuppgörelser.