Nästa stora milestone

2023 avser Dicot gå in i kliniska studier. Läs mer om vägen dit

Sexuella dysfunktioner

Erektionssvikt drabbar 52% av alla män över fyrtio år

Dicots expertråd

Dicots expertråd hjälper till att profilera LIB-01 och förbereda marknadens acceptans

Stäng

Läkemedelsprojektet

Dicot är i preklinisk fas med läkemedelskandidaten LIB-01, ett modernt potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning.

<

Farmakologistudier

I ett forskningssamarbete med välrenommerade Pelvipharm ska substansens effekt och framtida användningsområde klargöras.

Läs mer >

Toxikologiprogram

Toxikologin avgör omfattningen av en substans eventuella biverkningar. Läs mer om Dicots toxikologiprogram här.

Läs mer >
EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 867137.