Stäng
2019-08-21

Pressmeddelande: Uppsala, 21 augusti 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som är inriktad på sexuell dysfunktion, meddelade idag att Göran Beijer, VD, kommer att delta och vara värd för en-till-en investerarmöten vid följande kommande investerarkonferenser: BioStock Live Capital Markets Day och LSX Nordic Congress 2019.

2019-08-12
Regulatorisk
2019-07-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 15.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2019-07-23
Regulatorisk

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 23 juli 2019 beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande och att bolagstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen har Dicot upptagit ett kortfristigt lån om 4 MSEK ("Brygglånet").

2019-07-18
Regulatorisk

(Det förra pressmeddelandet skickades ut 17.40 CET och har uppdaterats med rätt datum. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juli, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

2019-07-18
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

2019-06-25
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala den 25 juni 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunktion, meddelade i dag att bolaget har anställt Julie Silber som ny CFO och chef för Investor Relations, från och med den 25 juni 2019. I den här rollen kommer Silber att vara ansvarig för att leda finansiella strategier, övervaka redovisning, internrevision, Investor Relations och bolagets kommunikation. Julie Silber efterträder Bengt Norvik, som kommer att stanna kvar i bolaget fram till slutet av juni för att säkerställa en smidig övergång.  

2019-05-27

Dicot har tecknat avtal med Dr. Solofoniana Razafimahefa vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar, rörande forskningssamarbete för att bättre förstå verkningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM

2019-05-16
Regulatorisk

Årsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 16 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

2019-05-16
Regulatorisk

DICOT AB (publ) 559006-3490

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 899 (-540) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,11) SEK
  • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje
  • Dicot tecknade ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB avseende projektlednin
<<
1
...
24
25
26
27
...
29
>>