Finansiell kalender

april 27 2021
Årsredovisning 2020
maj 17 2021
Delårsrapport Q1 2021
maj 25 2021
Årsstämma
augusti 25 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 18 2021
Delårsrapport Q3 2021