Viagraexpert: ”ny molekyl skulle öka marknaden exponentiellt”

Potensläkemedelsmarknaden väntas öka med sju procent årligen fram till 2026. Trots det menar Dr Harin Padma-Nathan, världsledande sexualmedicinsk expert som deltog i utvecklandet av Viagra, att om ett företag, såsom läkemedelsbolaget Dicot, kan skapa en molekyl som ger bättre effekt och längre verkningstid än dagens preparat skulle det revolutionera marknaden.

Potensläkemedelsmarknaden kan sägas föddes i slutet av nittiotalet när Viagra lanserades. Dr Harin Padma-Nathan, ansvarig studieläkare i det kliniska arbetet, var en av fältets pionjärer och har sett attityderna skifta under åren.

 När jag kom in på området i början av åttiotalet var det stor skam förknippad med erektionsproblem, men när läkemedelsbehandlingarna kom ökade allmänhetens medvetenhet vilket ledde till en gradvis normalisering, både av erektionsproblem och dess behandlingar. Trots allt, vem hade trott sig kunna möta Viagra-reklam under Super Bowl?

Tillväxten ett nederlag
Den globala marknaden för läkemedel mot erektionssvikt var 2021 värd 44 miljarder SEK. På stora marknader i västvärlden – USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Norden – har antalet sålda läkemedel gått upp med 41 procent under perioden 2018-2021. Efterfrågan växer framöver och bedöms öka med sju procent per år fram till 2026. Men tillväxten menar Dr Padma-Nathan är egentligen ett nederlag.

 Cirka 50 procent av män över fyrtio år lider av potensproblem på någon nivå så efterfrågan är gigantisk, men potensläkemedelsmarknaden har under de senaste femton åren mognat och växer nu långsammare. Detta, menar jag, beror på misslyckandet med att upptäcka nya typer av läkemedel som skiljer sig från PDE5-hämmare såsom Viagra och Cialis, vilka förmår hjälpa endast 50 procent av männen, säger Dr Padma-Nathan och fortsätter:

 Det finns en enorm vilande marknad som skulle kunna fångas med en ny molekyl som erbjuder bättre effekt och längre verkningstid. Vi pratar om ett dramatiskt paradigmskifte. En behandling en gång i veckan eller månaden skulle revolutionera marknaden och främja sexuell spontanitet och omfamnas av män och deras partners. Det skulle öka marknadens storlek exponentiellt.

En ny generation potensläkemedel
Elin Trampe, vd på det svenska läkemedelsbolaget Dicot som precis gått in i kliniska studier med en ny molekyl för att behandla erektionsproblem bättre, säger att de möter både läkare och drabbade män dagligdags som vittnar om behovet av nya behandlingar:

 Nu är marknaden mogen för ett preparat som kan hjälpa många fler. Vår kandidat, som i prekliniska studier uppvisar de efterfrågade egenskaperna, kan mycket väl komma att representera en helt ny generation potensläkemedel. Därmed skulle spelplanen för marknaden ritas om totalt.

Om Dr Harin Padma-Nathan

Los Angeles-baserade Dr Padma-Nathan, tidigare professor i klinisk urologi vid University of Southern California, har varit ansvarig studieläkare i över 110 kliniska prövningar, inklusive utvecklingsprogrammen för Viagra och Cialis.

Hans Viagra-artikel från 1998 är fortfarande den mest citerade inom urologi och hans forskning har även frekvent refererats till i breda medier såsom New York Times, Los Angeles Times och Newsweek. Som världsledande expert inom sexuella dysfunktioner har han varit återkommande gäst i nyhetskanaler som CNN, Fox och CNBC.

Fakta om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med målet att behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

VD: Elin Trampe
Noterat på: Spotlight Stock Market under kortnamnet Dicot
Antal aktieägare: Cirka 4 100
Emissioner: Senaste emission i januari 2023 tecknades till 110%

Hemsida: www.dicot.se