Skamfyllt men vanligt med erektionsproblem hos unga män

– Det är så extremt cementerat att en man alltid ska kunna leverera, menar en intervjuad tjugofemåring i ett examensarbete i sexologi på Malmö universitet. Mannen på bilden har ingenting med texten att göra.

Erektionssvikt har ofta kopplats till äldre män då de drabbas mer frekvent. Men faktum är att var femte man mellan 20 och 40 år även lider av problem med erektionen. Många känner skam och få vet vart de ska vända sig. Mottagningar för män i flera regioner söker råda bot på det och stöttar unga män mellan 20 och 29 år. Potensläkemedel ingår i behandlingen men samtidigt rapporteras om biverkningar och andra begränsningar, något läkemedelsföretaget Dicot vill lösa genom att utveckla en ny typ av potensläkemedel.

Erektionsproblem återfinns hos femtio procent av alla män över fyrtio, vilket gör att tillståndet har kommit att betraktas som åldersrelaterat. Det stämmer inte helt, nära var femte man mellan 20 och 40 år drabbas också. Äldre män har oftare har en bakomliggande sjukdom som påverkar erektionen. Hos yngre är det främst prestationsångest, att duga som man. Men även sexuell osäkerhet, relationella problem och substanser såsom tobak, alkohol och droger spelar in.

Slår mot den manliga identiteten
Forskare hävdar att sexuell prestation kan kopplas till en symbolism för ”styrka” och idéerna om den manliga sexualiteten som aktiv och ständigt redo. I ett examensarbete på mastersprogrammet i sexologi på Malmö universitet från 2020 djupintervjuades unga män om deras syn på erektionsproblem. En tjugofemåring menade att det är extremt cementerat att en man alltid ska kunna leverera, en annan intervjuad svarade att problem med erektionen är förnedrande och slår mot hela hans manliga identitet. Tidiga erfarenheter av erektionsbrist riskerar leda till fortsatta problem senare i livet. Därför är behandling så snabbt som möjligt av stor betydelse.

Behovet av hjälp stort
2015 startade Region Uppsala ungdomsmottagningen MUM - mottagning unga män – där barnmorskor, läkare, kuratorer och psykologer hjälper män mellan 20 och 29 år. Innan dess hade regionens mottagningar bara tagit emot killar upp till tjugo år.
– Redan första året hade vi 570 besök så behovet var uppenbarligen stort och steget att starta mottagningen helt rätt, säger barnmorskan Kerstin Karlqvist Falk, en av initiativtagarna.

Kerstin Karlqvist Falk är initiativtagare till MUM i Region Uppsala och driver även podden ”Manskligt talat”.

”Många skuldbelägger sig själva”
– Det händer så mycket i huvudet på män i tjugoårsåldern, samtidigt ska de betraktas som vuxna och kapabla. När problem uppstår tror de sig vara helt ensamma om det, berättar Kerstin, och fortsätter:
– Män har svårare att prata om sex och många skuldbelägger sig själva. När de kommer hit och börjar berätta om sina problem är blicken ofta nedfälld. Men när de förstår att vi inte dömer någon, sker ett skifte. De flesta är till slut väldigt öppenhjärtiga och berättar frikostigt.

Potensläkemedel, en behandling med utmaningar
Att ta läkemedel för att komma till rätta med erektionssvikt ökar hos de unga. Mellan 2008 och 2018 fördubblades antalet män i åldrarna 15 till 29 år som fått recept på potenshöjande läkemedel, har SVT rapporterat. Cirka en tredjedel av de som söker för erektionsproblem hos MUM ordineras potens läkemedel. Även om det är ett viktigt inslag i behandlingen finns utmaningar. Vissa upplever biverkningar såsom huvudvärk. Andra besväras av att behöva planera sexlivet, vilket krävs eftersom preparaten måste tas strax innan sexakten och har kort verkningstid. Enligt Kerstin Karlqvist Falk tycker många att det blir ett schemaläggande som förstör det lustfyllda och spontana. 

"Ett läkemedel med färre biverkningar och längre effekttid skulle vara välkommet”

Nytt läkemedel under utveckling
Läkemedelsbolaget Dicot utvecklar en ny sorts potensläkemedel med bättre biverkningsprofil och betydligt längre effekttid - i prekliniska studier har man uppmätt över sju dagar. Läkemedlet ska kunna hjälpa drabbade i alla åldrar och i kliniska studier testas just nu preparatets säkerhet på både unga och äldre män.

– Ett läkemedel med färre biverkningar och längre effekttid skulle vara välkommet så att de här unga killarna kan slappna av och uppleva sex som vanligt, avslutar Kerstin Karlqvist Falk.

Mottagningar för män finns på flera orter i landet. Gå in på 1177 för mer information.

Fakta om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med målet att behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

VD: Elin Trampe
Noterat på: Spotlight Stock Market under kortnamnet Dicot
Antal aktieägare: Cirka 4 400
Emissioner: Senaste emission av units tecknades till 110%. Optionerna i den andra av två serier kan utnyttjas 1–15 november. Optioner kan handlas till 13 november.

Hemsida: www.dicot.se