Ny vd ska utmana sexuella dysfunktioner

I dag drabbas drygt hälften av alla män över 40 år av erektionsproblem. Det finns behandlingar att tillgå, men samtidigt ett stort behov av nya läkemedel. Elin Trampe kliver in som ny vd för utmanaren Dicot med målet att bli förstahandsvalet för drabbade män och par.

Vad lockade dig till Dicot?

– Chansen att leda en verksamhet med sikte på en 40 miljarderkronorsmarknad. Jag triggas också av att det är ett viktigt forskningsområde med potential att öka livskvaliteten för massor av människor. Man kan lätt tänka att erektionssvikt bara är ett manligt problem men vi behöver bredda perspektivet. Det påverkar hela relationen.

Hur utbrett är erektionssvikt?

– Till att börja med är det kopplat till skam så många vågar inte berätta om det, men mer än femtio procent av alla män över fyrtio lider av problemet och siffran ökar med stigande ålder.

Hur ser potensläkemedelsmarknaden ut i dag?

– Den växer kraftigt. Sedan 2018 har försäljningsvolymerna på stora marknader gått upp 41 procent. Men dagens läkemedel utvecklades för över tjugo år sedan och det finns ett stort behov av nya preparat.

Beskriv det behovet.

– Dagens preparat leder inte sällan till biverkningar. Dessutom svarar upp till 35 procent av patienterna inte fullt ut på dem. Den korta verkningstiden på max 36 timmar är också problematisk. Det gör sexlivet till en ospontan, planerad aktivitet. Dr Chris McMahon, tidigare ordförande för The International Society of Sexual Medicine, beskriver nog behovet bäst: ”veckovisa behandlingar med bevisad effekt, god säkerhetsprofil och inga signifikanta biverkningar skulle vara en game changer”.

Kan er kandidat vara den game changern?

– Det är tanken. Vi satsar på att utveckla ett långtidsverkande preparat med färre biverkningar och även hjälpa de män som idag inte blir hjälpta. Våra djurstudier förra året visade en verkningstid på minst sju dagar och vi har även nått effekt i studier på diabetessjuka råttor.

Film om morgondagens potensläkemedel.

Vad blir dina första åtgärder som vd?

– Att ta bolaget in i nästa fas där kliniska studier, affärsutveckling och internationella partnerskap är prio. Också att förstärka ledningsgruppen. Det arbetet är påbörjat och vi har nu fått in erfarne Björn Petersson som CFO. Han deltog bland annat i Flat Capitals börsintroduktion i höstas.

Vad är Dicots mål?

– Att erbjuda en bättre behandling än dagens mediciner. Erektionssvikt är ett globalt problem så vi siktar så klart på världsmarknaden. Vår vision är att bli förstahandsvalet för alla de som är drabbade.

Vad krävs för att ni ska nå dit?

– Först och främst kliniska studier som planeras starta nästa år. Men att utveckla ett läkemedel för världsmarknaden kräver resurser. Därför tänker vi ingå partnerskap med internationella läkemedelsbolag för att ta vår kandidat hela vägen in i mål.

Läs mer om Dicot här

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med målet att behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Vd: Elin Trampe från 1 april, som dessförinnan var vice vd och COO

Noterad på: Spotlight Stock Market sedan 2018 under kortnamnet Dicot

Antal aktieägare: Drygt 3 300

Emissioner: Senaste emission i oktober 2021 tecknades till 98%

Optioner: Teckningsoptionerna i serie TO3 kan handlas idag och utnyttjandeperioden är satt till 1-15 juni 2022.

Hemsida: www.dicot.se

Presentation av Elin Trampe, ny vd på Dicot.