Ljusning för behandling av erektionsproblem

Att ha potensproblem påverkar såväl den mentala hälsan som relationer och är mer än dubbelt så vanligt som diabetes.

1,7 miljoner svenska män beräknas uppleva erektionssvikt. Trots det har behandlingen omgärdats av utmaningar såsom bristande information, stigmatisering och att endast hälften blir hjälpta av tillgängliga läkemedel. Det tycks emellertid som ett skifte är under uppseglande där bland annat digitala vårdgivare, mottagningar för unga män och svenska Dicots potensläkemedelskandidat är viktiga beståndsdelar.

Sexualitet och hälsa hör ihop. Att ha potensproblem påverkar den mentala hälsan men också relationen med en partner, då det inte bara handlar om själva sexakten, utan även den känsla av samhörighet som skapas. Och antalet drabbade är stort. Runt 1,7 miljoner svenska män över tjugo år beräknas lida av problem med erektionen, vilket gör det mer än dubbelt så vanligt som exempelvis diabetes

Samtidigt har behandlingen av erektionsproblem länge dragits med försvårande omständigheter såsom bristande information kring att man kan få hjälp och stigmatiseringen, som enligt RFSU lett till att endast tjugofem procent av de drabbade söker hjälp

En annan utmaning följer med dagens potensläkemedel, där bara hälften som påbörjar en behandling fullföljer den. Det beror i huvudsak på att man inte uppnår önskad effekt. Även biverkningar såsom huvudvärk, synrubbningar och kräkningar spelar in. Vidare innebär preparat såsom Viagra - som ska tas kort tid innan akten och endast har effekt upp till 36 timmar - att sexlivet behöver planeras.

Sammantaget gör det att mycket få av de 1,7 miljoner männen med erektionssvikt blir hjälpta idag.

”Det sker en förflyttning”

Det tycks dock vara ett skifte på gång. Studier i flera länder gör gällande att antalet hjälpsökande män ökar. En förklaring är enligt vissa källor att recepttilldelning via internetbaserade vårdgivare blir vanligare. I Sverige tilltar också insatserna från regionerna, där nya mottagningar för unga män är ett exempel. Dessutom får sexuell hälsa och däribland erektionsproblem allt större utrymme i det offentliga samtalet vilket leder till att stigmat minskar.

Även inom bioteknik görs landvinningar, i syfte att ta fram nya förbättrade läkemedel. Sverigebaserade Dicot utvecklar något de kallar nästa generation potensläkemedel. Elin Trampe, bolagets vd säger:
– Vi upplever att det sker en viss förflyttning inom området. Medvetenheten ökar. Rådgivning och digitala vårdgivare hjälper till. Vi ser även vår läkemedelskandidat som en betydelsefull del av den här positiva rörelsen. Och när allt fler söker hjälp, innebär det att vi i framtiden kommer kunna stötta och hjälpa betydligt fler män och par.

”Vi ser vår läkemedelskandidat som en betydelsefull del av den här positiva rörelsen”

Biomedicinska framsteg

Dicot befinner sig i kliniska studier med sin potensläkemedelskandidat LIB-01. I de tidigare djurstudier som genomförts har bolagets kandidat kunnat uppvisa genomgående god effekt som också registrerats i över sju dagar. Samtidigt som Dicot menar att biverkningsprofilen ser mycket lovande ut.
– De egenskaper vår kandidat uppvisat hittills tyder på att vi är något stort på spåret. Det intrycket förstärks av sexualmedicinska experter som hävdar att vi kan stå för ett paradigmskifte inom behandlingen av erektionssvikt.

Stort globalt problem

Erektionssvikt är inte bara ett svensk eller västerländskt tillstånd. Det är lika vanligt överallt och man beräknar att runt 500 miljoner män världen över är drabbade.
– Vår ambition är att lansera ett modernt potensläkemedel som blir förstahandsvalet för män i alla länder, likväl en lärare i Motala, en affärskonsult i Boston som en lastbilschaufför i Seoul. Vi siktar på världsmarknaden och har bland annat precis ansökt om internationellt patent som omfattar 157 av världens 195 länder, säger Elin.
– Men patent och marknadssiffror i all ära. Det handlar trots allt om människor som förtjänar en behandling som fungerar. För att återfå ett samliv med glädje, livslust och känslan av samhörighet, avslutar Elin Trampe.