Hon ska öka den sexuella hälsan i världen

De egenskaper vår kandidat uppvisat tyder på att vi är något stort på spåret, menar Elin Trampe, VD på läkemedelsbolaget Dicot.

Erektionssvikt är ett ökande problem för män – och påverkar både dem själva och deras partner.

– Många blir förvånade när vi berättar att hela 50 procent av alla män över fyrtio är drabbade. Men problemet är ännu större, säger Elin Trampe, VD på potensläkemedelsutvecklaren Dicot.

Sex är viktigt för välbefinnandet. Vid sidan av reproduktion ger det glädje och spelar en grundläggande roll i parrelationer. Dock finns det en mängd svårigheter inom sexuell hälsa. Därför har till exempel FN adresserat det bland sina 17 hållbarhetsmål.

En av utmaningarna handlar om bristande förmåga att genomföra ett samlag på grund av erektionssvikt, något som cirka hälften av alla män över fyrtio år drabbas av i varierande grad.

– Det stora antalet drabbade och dess konsekvenser för mående gör det till ett problem på samhällelig nivå, säger Elin Trampe.

De psykologiska konsekvenserna är omfattande med ofta stor påverkan på livskvaliteten. Till exempel är depression tre gånger vanligare hos män med erektionssvikt, och prestationen på arbetsplatsen påverkas negativt.

– Men det spiller även över på männens partners som i stor utsträckning påverkas och ibland också utvecklar egna sexuella dysfunktioner, påpekar Elin Trampe.

Partners till män med erektionssvikt kan utveckla egna sexuella dysfunktioner.

Dagens potensläkemedel hjälper bara hälften
Det finns läkemedel för att behandla tillståndet men dagens preparat har begränsningar. Bara hälften fullföljer sin behandling med de vanligaste läkemedlen. Det beror främst på att önskad effekt inte nås, men även biverkningar som huvudvärk, synrubbningar och kräkningar spelar in.

Även de som fortsätter behandlingen möter utmaningar där planering av sexlivet anges som den största i ny undersökning. Det beror på att de vanligaste PDE 5-hämmarna som Sildenafil – exempelvis Viagra – har kort verkningstid. Man tar en tablett 30-60 minuter innan akten och den verkar sedan 5-36 timmar. En ny tablett behöver oftast tas inför nästa sextillfälle.

– Att medicineringen i dag ofta är så tätt förknippad med själva sexakten påverkar spontaniteten och upplevs inte sällan som väldigt besvärande i en relation. Det kan vara både generande och lusthämmande, förklarar Elin Trampe.

Dicot: ”Vi är något stort på spåret”
Läkemedelsbolaget Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel med ambitionen att adressera de här problemen och bidra till ökad sexuell hälsa för drabbade par.

Kandidaten LIB-01 är i kliniska studier, och delresultat visar en god säkerhetsprofil utan allvarliga biverkningar. I prekliniska studier har effekt på över sju dagar noterats.

– En lång verkningstid skulle radera planeringsbehovet, säger hon.

LIB-01 har även en annan verkningsmekanism än dagens preparat vilket ökar sannolikheten att den kommer fungera för många fler.

– De egenskaper vår kandidat hittills uppvisat tyder på att vi är något stort på spåret. Det skulle återskapa ett fungerande sexliv och öka välbefinnandet hos miljoner män och par, avslutar Elin Trampe.