”Att behöva planera sexlivet tar död på spontaniteten”

I relationer där potensläkemedel används kan väntan på att preparatet ska börja verka upplevas som lusthämmande.

Allt fler män får recept på potensläkemedel för att kunna genomföra ett samlag. För många hjälper det, för andra inte. Faktum är att så många som femtio procent hoppar av behandlingen i huvudsak drivet av att man inte uppnår önskad effekt. Men även de som fortsätter möter utmaningar med dagens preparat där planeringen av sexlivet anges som särskilt besvärande i en ny undersökning.

En nyligen genomförd undersökning i USA, Tyskland och Sverige visar att av de män som använder potensläkemedel anger 42% planeringen av sexlivet som det största problemet*. Det beror på att de vanligaste PDE 5-hämmare såsom Sildenafil - till exempel Viagra - har kort verkningstid. Man behöver ta en tablett 30-60 minuter innan sexakten och tabletterna verkar mellan 5 och 36 timmar, så en ny behöver oftast tas inför nästa gång man ska ha sex.

Naturligtvis är sex inte bara penetration men många vittnar om hur planeringen påverkar samlivet där till exempel en åtrå som väcks behöver vila tills mannen är redo. I en relation upplevs det ofta besvärande, ibland generande och avtändande.

Uppsalabaserade läkemedelsbolaget Dicot utvecklar en ny generation potensläkemedel. En av de viktigaste kvaliteterna man strävar efter är en långtidsverkande effekt, att kunna erbjuda en behandling som tas veckovis eller ännu mer sällan och är frikopplad från själva sexakten.

- Vi lider med alla män och par som antingen inte blir hjälpta alls på grund av bristande effekt i dagens preparat, eller måste hantera samlivet som en kalenderaktivitet. Att behöva planera sexlivet tar död på spontaniteten. Det är väldigt uppmuntrande att se våra forskningsresultat som indikerar att vi verkligen kan vara på väg att lösa det, säger Dicots vd Elin Trampe.

*Källa: Ipsos data. Undersökning bland totalt 423 män med erektionsproblem genomförd i januari 2024. 114 män svarade på frågan: ”Main experienced drawbacks of medications”