Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas I)

I hård konkurrens med ett stort antal företag har Dicot beviljats bidrag från Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin .

Bidraget gör det möjligt för Dicot att påskynda utvecklingen av en storskalig produktionsmetod för Libiguin , säger Dicots VD Jarl Wikberg. Detta är ett viktigt steg för att fortsätta till kliniska prövningar och tillåta tillräcklig produktion av Libiguin för världsmarknaderna vid lanseringen av Libiguin.

Visa fler