Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas I)

I hård konkurrens med ett stort antal företag har Dicot beviljats bidrag från Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin .

Bidraget gör det möjligt för Dicot att påskynda utvecklingen av en storskalig produktionsmetod för Libiguin , säger Dicots VD Jarl Wikberg. Detta är ett viktigt steg för att fortsätta till kliniska prövningar och tillåta tillräcklig produktion av Libiguin för världsmarknaderna vid lanseringen av Libiguin.

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler