Vinnova beviljar Dicot utvecklingsbidrag (fas I)

I hård konkurrens med ett stort antal företag har Dicot beviljats bidrag från Vinnova för utveckling av storskalig produktionsmetod för Libiguin .

Bidraget gör det möjligt för Dicot att påskynda utvecklingen av en storskalig produktionsmetod för Libiguin , säger Dicots VD Jarl Wikberg. Detta är ett viktigt steg för att fortsätta till kliniska prövningar och tillåta tillräcklig produktion av Libiguin för världsmarknaderna vid lanseringen av Libiguin.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler