Stort intresse för Dicot på Aktiespararna i Stockholm

Dicot presenterade Bolaget på Aktiespararna i Stockholm 2-3 maj. Intresset för Dicot var stort och möjligheten att investera inför noteringen av Bolaget. Teckningstiden avslutas 24 maj, 2018.

Göran Beijers presentation av bolaget kan ses här: https://youtu.be/UIBHWDVPqOk

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler