Stort intresse för Dicot på Aktiespararna i Stockholm

Dicot presenterade Bolaget på Aktiespararna i Stockholm 2-3 maj. Intresset för Dicot var stort och möjligheten att investera inför noteringen av Bolaget. Teckningstiden avslutas 24 maj, 2018.

Göran Beijers presentation av bolaget kan ses här: https://youtu.be/UIBHWDVPqOk

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler