Patentverket i USA godkänner Dicots patent för Libiguin™-syntes

Det amerikanska patentverket meddelade idag att Dicots patent "Nya föreningar, deras framställning och syntes" som täcker den kemiska syntesen av Libiguin kommer att beviljas i USA.

Patentet omfattar en metod för syntes av Libiguin vilket möjliggör dess produktion i kommersiella kvantiteter.

Då de naturliga libiguinet endast är tillgängligt i små mängder är syntesmetoden ett mycket viktigt steg i utvecklingen av Libiguin som läkemedel för världsmarknaden, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler