Patentverket i USA godkänner Dicots patent för Libiguin™-syntes

Det amerikanska patentverket meddelade idag att Dicots patent "Nya föreningar, deras framställning och syntes" som täcker den kemiska syntesen av Libiguin kommer att beviljas i USA.

Patentet omfattar en metod för syntes av Libiguin vilket möjliggör dess produktion i kommersiella kvantiteter.

Då de naturliga libiguinet endast är tillgängligt i små mängder är syntesmetoden ett mycket viktigt steg i utvecklingen av Libiguin som läkemedel för världsmarknaden, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler