Kanadensiska patentverket beviljar Dicot-patent rörande Libiguin™

Det kanadensiska patentverk godkände idag Dicots patentet "Nya föreningar och farmaceutiska preparat ...", vilket täcker libiguinföreningarna och deras användningsområden.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler