Stark börsöppning för Dicot på första handelsdagen

STOCKHOLM

Dicot ringde idag in börsöppningen på Spotlight Stock Market på Dicots första handelsdag. Aktien handlades med stadigt stigande kurser under dagen. Vid börsöppningen betalades Dicot med 5.60 kr och vid klockan 15:46, en dryg timme innan börsens stängning, låg priset på 9.45 kr.

På bilden - till vänster CSO, Jarl Wikberg och till höger VD, Göran Beijer som ringer i klockan!

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler