Indiska patentverket godkänner Dicot-patent rörande Libiguin™

Det Indiska patentverket har godkänt Dicots patent för Libiguin-extrakt.

Detta patent är ett viktigt delsteg för att nå ett slutligt godkännande av substanspatent för Libiguin för vilket Dicot nu inlämnat en divisional i Indien, säger Dicots VD Jarl Wikberg, och tillägger att Dicots övergripande patenteringsstrategi har fungerat väldigt bra och gett bolaget ett brett skydd för Libiguin på stora globala marknader.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler