Den 20 juni 2018 inleds handeln i Dicot AB på Spotlight Stock Market

Uppsala

I morgon, onsdag den 20 juni, inleds handeln i Dicots aktie på Spotlight Stock Market. Dicot AB genomförde under maj månad en nyemission som blev kraftigt övertecknad. Emissionen tillförde bolaget 12,1 MSEK efter emissionskostnader. Efter emissionen har Dicot cirka 540 aktieägare. Läs som PDF

Visa fler