Europeiska patentverket godkänner Dicots patentet rörande Libiguin™

Europeiska patentverket meddelade idag att Dicot-patentet "Nya föreningar och farmaceutiska preparat ..." som täcker libiguinföreningarna och deras användningsområden kommer att beviljas i Europa. Patentet täcker libiguinföreningarnas struktur och användningsområden.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler