Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin.

 - Genom avtalet med Parceval säkerställer vi att framtida produktion av Libiguin kan ske tillsammans med våra partners RISE i Sverige och Anthem Bioscience i Indien. Parceval säkerställer leveranser av råmaterialet samt även att godkännande finns från afrikanska myndigheter så att lagar och regler är uppfyllda innan export till Sverige sker. Genom det här avtalet har vi nått en milestone i Dicot då vi knutit ihop vår produktionskedja från råmaterial till färdig läkemedelssubstans och kan fortsättningsvis år efter år producera de volymer som krävs, säger Göran Beijer, vd Dicot.

Parceval Ltd är ett sydafrikanskt företag med mer än 25 års erfarenhet av leveranser av olika naturmaterial för medicinsk och kosmetisk industri.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Beijer, vd, Dicot AB Telefon: +46 (0) 706 63 60 09 E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB (publ)
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läke­medel för behandling av sexuella dys­funk­tioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världs­marknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. www.dicot.se

Nyheten i PDF

 

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.
Visa fler