Dicot enrolerar erfaren projektledare

Dicot  enrollerade i årskiftet 2016/2017 Göran Beijer som projektledare för företaget. Göran kommer att fokusera på projekt som rör utvecklingen av Libiguin. Göran har en bakgrund inom området industriell ekonomi och har en lång erfarenhet kring produktion, forskning, affärsutveckling och ledning. Göran Biejer har varit VD för sex olika företag, inklusive flera startups.

Görs Beijers engagemang i företaget kommer att vara mycket värdefullt och starkt främja utvecklingen av Libiguin, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Kraftigt övertecknad företrädesemission

Dicots företrädesemission blev kraftigt övertecknad. I och med företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

AKTIESPARARNA: Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler