Dicot enrolerar erfaren projektledare

Dicot  enrollerade i årskiftet 2016/2017 Göran Beijer som projektledare för företaget. Göran kommer att fokusera på projekt som rör utvecklingen av Libiguin. Göran har en bakgrund inom området industriell ekonomi och har en lång erfarenhet kring produktion, forskning, affärsutveckling och ledning. Göran Biejer har varit VD för sex olika företag, inklusive flera startups.

Görs Beijers engagemang i företaget kommer att vara mycket värdefullt och starkt främja utvecklingen av Libiguin, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler