Dicot ingår ett samarbete med Uppsala universitets holdingbolag (UUAB) för utveckling av Libiguin™

Uppsala

Uppsala universitet Holding (UUAB), vilket är Uppsala universitetets holdingbolag för utveckling och kommersialisering av forskning vid Uppsala universitet inledde idag ett samarbete med och Dicot rörande utvecklingen av Libiguin.

Samarbetet ökar väsentligt Dicots förmåga att utveckla Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioern, säger Dicots VD Jarl Wikberg.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler