Dicot enrollerar Key Opinion Leader inom området sexuell hälsa

Dicot har enrollerat professor Kerstin Fugl-Meyer som Key Opinion Leader till Dicot. Kerstin Fugl-Meyer, som är professor i socialt arbete med inriktning mot klinisk sexologi vid Karolinska Institutet, är en produktiv forskare med 140 vetenskapliga publikationer. Dr. Fugl-Meyer kommer att arbeta för Dicot rörande frågor vid så kallad profilering av Libiguin inför kliniska studier vilket syftar till att finna vägar för snabbast möjliga myndighetsgodkännande av Libiguin. Professsor Fugl-Meyer kommer också att hjälpa Dicot med att bygga upp kliniska nätverk  inom området sexuell hälsa i Europa.

Dicot tecknar leveransavtal med Parceval (Pty) Ltd

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin
Visa fler