Tidig utlösning

Tidig utlösning, prematur ejakulation (PE)

I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning av svenskarnas sexualvanor svarade 18 % av männen att de fått orgasm snabbare än de velat, senaste 12 månaderna.

Så vad menas med ”tidig” – jämfört med vad? Partnerns tid till orgasm? Att inte hinna ägna sig åt det sex man önskar på grund av det här? Svaren kan såklart låta olika. Vissa män kan inte ha penetrerande sex överhuvudtaget och får utlösning av mycket lätt stimulans. Det kan leda till problem för den som vill ha barn eller att inte kunna ha det sexliv man önskar. Ibland är tidig utlösning ett par-problem där partnern är den som är mest besvärad men hursomhelst är det den drabbade som får bära problemet.

Vad är normalt?

Det kan vara en fälla att försöka säga vad som är normalt eftersom det är så stor variation mellan människor både vad gäller sexuell uthållighet och vilken typ av sex man vill ha. Den som har problemet kan ju själv definiera det.

För att kunna hjälpa dem som har svåra problem och göra det på ett vetenskapligt sätt behövs dock en mer fyrkantig syn, just för att göra det möjligt att forska om saken. När studier har gjorts på mediantiden till utlösning vid vaginal penetration hos heterosexuella män är den 5-6 minuter. Spridningen är dock stor, från 0,1 minut till 52,7 minuter enligt en studie av 474 slumpmässigt utvalda män i Turkiet, Storbritannien, Spanien, Nederländerna och USA.

Orsaker

Kärnan är bristande kontroll över den reflex som leder till utlösning. Förklaringen är inte helt klarlagd men sannolikt är det ett komplext samspel mellan nerver och signalämnen i hjärnan och könsorganen och ärftliga faktorer.

Vissa sjukdomar kan ge tidig utlösning, som depression, neurologiska sjukdomar eller rubbningar i sköldkörteln. Stress är en annan orsak.

Erektionsproblem kan också leda till för tidig utlösning.

Behandling

Många kan utveckla förmågan att kontrollera ejakulationsreflexen med tiden och ökad erfarenhet eller med träning. Ett sätt är med så kallad start-stopp-teknik vilket i stora drag innebär att man tränar på att lägga märke till när utlösning är nära men fortfarande går att hejda, avbryta stimulering tillräckligt länge för att kunna återuppta den en stund och upprepa proceduren några gånger. Det här kan tränas på egen hand eller med partner. Träningen kräver tålamod och ofta att man har kontakt med någon sexologiskt kunnig person inom hälso- och sjukvård, som kan ha uppföljande kontakter under den period man tränar.

Det är viktigt att reflektera över sina föreställningar om hur sex ska gå till och det kan behövas samtalsstöd för att komma vidare med sina egna tankar om lösning på problemet.

Vissa får hjälp av att minska känsligheten på penis med kondom eller med bedövningsmedel. Om bedövningsmedel används måste man tänka på att eventuell partner också kan bli bedövad om kondom inte används samtidigt.

Ibland fungerar det bra att partner tillfredsställs först på ett sätt som inte riskerar ge utlösning tidigare än önskat.

Om PE är en följd av erektionsproblem ska erektionsproblemet behandlas först.

Mediciner som har fördröjd utlösning och fördröjd orgasm som biverkan används inom hälso- och sjukvården för förskrivning mot PE. Det gäller främst antidepressiva mediciner, som läkare skriver recept på efter ett besök med undersökning och eventuell provtagning, och sedan följer upp.

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.