Ställ en fråga om sexuell hälsa

Elin Gahm är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och arbetar i primärvården i Uppsala.
Hon har expertkunskaper inom sexualmedicin och träffar dagligen patienter som lider av sexuell dysfunktion.

 

Ställ en fråga om sexuell hälsa till Elin nedan.
Genom att skicka in en fråga i rutan nedan samtycker du till att vi hanterar uppgifterna du lämnar för att vi ska kunna besvara din fråga på den här sidan. Fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter för detta ändamål och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke framgår av vår integritetspolicy. Ingen rådgivning sker personligen utan frågor och svar publiceras på webbsidan, helt anonymt.

Tidigare frågor och svar

Nervositet och minskad lust är vanliga orsaker till erektionsproblem.

Om du har bibehållen sexlust och det fungerar som du vill när du har egensex är det osannolikt att det är något kroppsligt fel.

Väldigt många råkar någon gång i livet ut för erektionsproblem, men hittar kanske själv förklaring till varför det hände just när det hände.

Om det blir återkommande problem kan det finnas både psykologiska och kroppsliga orsaker. Oro eller stress med minskad lust är en vanlig orsak. Från 45-årsåldern och uppåt finns risken att drabbas av åderförkalkning och diabetes som kan ge erektionproblem.

Vid ofrivillig barnlöshet kan man vända sig till särskilda kliniker där det finns hjälp att få.

Ta reda på vad som gäller i Din hemregion när det gäller så kallad assisterad befruktning. Det går också att prova metoder eller läkemedel mot just tidig utlösning och för det vänder man sig i första hand till vårdcentralen.

Det låter som ett par-problem och inte enbart ditt problem.

Det kan hjälpa att prata med varandra men kör ni fast skulle jag rekommendera rådgivning hos en sexolog. På svensk förening för sexologis websida svensksexologi.se finns förteckning över auktoriserade sexologer i landet. Många erbjuder rådgivning online.

Så kallade antipsykotiska mediciner ger ofta sexuell påverkan. Det är vanligt med hormonell påverkan som i sin tur ger minskad sexlust.

Det är som alltid viktigt att överväga eventuella andra orsaker till att lusten minskar. Hur är lusten till annat i livet? Finns det en depression samtidigt? Vad brukar väcka lusten i vanliga fall? Finns det en partner och är lusten i så fall kopplad till relationsproblem? Testosteronbrist kan vara en annan förklaring till minskad lust. För att gå igenom detta föreslår jag i första hand kontakt med den läkare som förskriver aktuell medicin, antagligen är det en psykiater. Han eller hon kan ibland föreslå byte till en annan sort antipsykotisk medicin men det är inte vanligt att det hjälper, dock är det viktigt med en sådan dialog med läkaren.

Ett alternativ är att ta upp det med läkaren på vårdcentralen för att göra en kroppslig bedömning och ta ställning till om några prover ska tas. Om ingen medicinsk förklaring finns eller åtgärd är möjlig så rekommenderar jag kontakt med en sexolog. Se svensksexologi.se för att hitta vilka som finns och var de jobbar. Lycka till!

Det är vanligt med erektionsproblem vid MS men den behandling som finns kan ibland ha effekt. Därför är det viktigt att för det första ta reda på om det kan finnas någon annan förklaring till att medicinerna inte fungerar.

Om Din sexlust är nedsatt eller om du äter någon annan medicin som t ex antidepressivum kan det bidra till erektionsproblemen. Testosteronbrist bör också övervägas. För att gå till botten med det här rekommenderar jag att Du kontaktar läkare på vårdcentralen. När det gäller medicinerna som Du redan provat undrar jag om Du tagit de på rätt sätt och om Du provat högsta dos. Viagra fungerar bäst på fastande mage och om Du inte provat alla Viagraliknande tabletter så tycker jag Du ska prova Dig igenom dem allihop.

Om inget av detta bringar ljus över det hela föreslår jag kontakt med sexologisk specialistklinik, som finns i de flesta storstäder, förhoppningsvis kan Du få veta via Din vårdcentral var närmaste finns. Annars brukar urologklinikerna på landets sjukhus veta vart man kan vända sig. Lycka till!

En orsak till att Viagra och liknande tabletter inte fungerar bra kan vara högt blodsocker. Men det finns flera olika sorters tabletter med liknande effekt och det kan vara värt att prova en annan sort.

Det är också vanligt att högt blodtryck spelar in, liksom övervikt och mycket stillasittande.

Jag undrar också hur det är med sexlusten. Om Din sexlust är nedsatt kan det förklara erektionsproblemen. Minskad sexlust kan ha flera orsaker bland annat nedstämdhet och depression d v s att lusten är sänkt generellt, inte bara till sex utan även till annat i livet. En annan orsak kan vara problem i parrelationen, om Du lever i en sådan.

Minskad sexlust kan också bero på testosteronbrist och risken för det är något större hos diabetiker jämfört med andra män. Vi vet inte säkert hur det hänger ihop men sannolikt kan testosteronvärdet förbättras när blodsockret gör det. Vi vet exempelvis att överviktiga män kan höja sitt eget testosteronvärde när de går ner i vikt.

Även om Din sexlust är bibehållen kan en förklaring till att Viagra inte fungerar bra ändå vara testosteronbrist. Min rekommendation är att i första hand se till att Din diabetes är välbehandlad och att blodtrycket är bra. Sedan kan Du behöva undersöka Ditt testosteronvärde och då behöver Du kontakta Din läkare. Lycka till!

Minskad sexlust är en vanlig orsak till erektionsproblem och vice versa. Det är inte alltid lätt att veta vad som lett till vad, eftersom erektionsproblem som återkommer vanligtvis sänker sexlusten och nedsatt sexlust gör det svårare att upprätthålla erektionen.

För att ta reda om det kan finnas någon kroppslig eller medicinsk förklaring bör Du undersöka blodtryck, blodsocker, eventuell hormonell rubbning samt om Du har någon psykiatrisk sjukdom såsom depression. Kontakta Din vårdcentral för det. Om Du har något av dessa tillstånd kan det behandlas och avhjälpa problemen.

Oftast är det bra att ha någon att få stöd från genom samtal också. En kurator eller annan professionell person, som kan hjälpa Dig med det, når Du också oftast på eller via Din vårdcentral.

Ibland används erektionsstärkande mediciner tillsammans med samtal, som ett slags stöd och för att bryta en ond cirkel där erektionen kan bli mer pålitlig. För dessa mediciner behövs kontakt med läkare. Lycka till!

De flesta som opererar bort sin prostata blir impotenta en tid efter operationen. Många kan dock få tillbaka erektionsförmågan med tiden.

Det krävs oftast träning av bäckenbottens muskler efter operationen för att bli av med urinläckage, som är ett annat vanligt problem efter prostataoperation. För att få tillbaka erektionsförmågan kan det också hjälpa med ”träning”, det vill säga att börja ha sex igen tidigt och ofta efter operationen. Många får tabletter som kan hjälpa till att få och att hålla erektionen i början. Efter ett halvår har många återfått sin förmåga både att hålla urinen och att få erektion.

Om det gått lång tid sedan Du opererades tycker jag ändå att Du i första hand ska kontakta den som utförde operationen för att se vad Du kan få för hjälp, i andra hand kontakta Din vårdcentral.

Även om det finns ett tidssamband mellan Dina erektionsproblem och operationen ska man komma ihåg att det kan finnas andra eller fler orsaker till problemen. Därför kan det vara bra att Du tar reda på hur Ditt blodtryck och blodsocker är. Om Din sexlust dessutom är påverkad, behöver Du någon att samtala med det om. För detta bör Du kontakta sjuksköterska eller läkare på Din vårdcentral. Lycka till!

Det kan vara en hudsjukdom som orsakar Ditt problem och jag föreslår att du får en bedömning hos läkare eller distriktssköterska på din vårdcentral.

Ollonet är ett känsligt område och det kan bli mindre känsligt på dem som opererat bort förhuden men torkar inte ut. Den som får trång förhud kan ibland tänja den tillsammans med mjukgörande kräm eller olja, ungefär som du beskriver men om du känner att du behöver ha förhuden tillbakadragen konstant talar det för att du kan ha drabbats av någon hudåkomma som behöver annan behandling. Det bästa är om någon med kunskap om hudsjukdomar får undersöka dig.

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.