Erektionsproblem

Erektionssvårigheter

I Folkhälsomyndighetens stora befolkningsundersökning SRHR2017 uppgav 17 % av männen att de haft svårt att få eller hålla erektionen på frågan ”Hur har du upplevt ditt sexliv senaste 12 månaderna?”.

Det är vanligt att den med erektionproblem intar en så kallad åskådarroll i den sexuella situationen. Det innebär en förväntning att erektionen ska svikta vid sex och att oro för detta upptar tankarna och därmed minskar lusten. När lusten minskar kan den inte förstärka erektionen och så är en ond cirkel igång. Detta är en vanlig effekt av att ha flera upprepade tillfällen med erektionssvikt.

Orsaker

Psykologiska faktorer är vanliga förklaringar till erektionssvikt. Det kan vara låg sexlust eller stress och nervositet i den sexuella situationen.

Men det finns medicinska orsaker såsom nerv- och blodkärlspåverkan vid åderförkalkning eller diabetes. Det finns studier som talar för att erektionsproblem kan uppstå så tidigt som tre år före andra symtom på dessa sjukdomar.

Hormonella störningar förekommer med testosteronbrist eller rubbad sköldkörtelfunktion. Dessa kan störa både sexlust och erektionsförmåga.

Många mediciner påverkar sexuell funktion, som en biverkan. Det är särskilt vanligt hos antidepressiva och så kallade betablockare.

Vid operation av prostata eller urinblåsa kan nerver skadas så att erektion försvåras eller är omöjligt. Det finns olika kirurgiska tekniker och den som utför operationen kan svara på hur just det enskilda ingreppet kan påverka erektionsförmågan.

Så kallad prostatahyvling, som är ett sätt att behandla godartad prostataförstoring, brukar inte påverka erektionsförmågan men ger som regel påverkan på utlösningen, så att den går in i urinblåsan istället för ut genom urinröret. När testikelcancer opereras tas ibland lymfkörtlar i buken bort men det ingreppet brukar inte heller påverka nerverna.

Behandling

Försök tänk på hur problemet började? Var det plötsligt? Det talar i så fall för stress av något slag.

Varierar problemet med olika situationer? Har du endast problem vid sex med annan person men inte vid egensex? Det talar i så fall också för någon psykologisk förklaring.

Har det kommit mer successivt och har du upplevt några andra besvär med kroppen under tiden? Det kan i så fall vara något mer kroppsligt som har hänt.

Är din sexlust påverkad? Hur är det i så fall med lust till annat i livet? Om livslusten eller intresse för annat som brukar vara roligt inte är som vanligt, kan det vara en depression.

Hur är dina levnadsvanor? En bra nivå av fysisk aktivitet, undvika tobak och vara sparsam med alkohol är det bästa för hälsan och det innefattar även din sexuella hälsa.

Kontakta hälso- och sjukvården

Sexuella problem är känsligt att prata om för de flesta men det går att få hjälp. Din vårdcentral kan hjälpa dig att hitta rätt sätt att börja ta reda på vad du behöver. Det kan vara ett läkarbesök med samtal, kroppsundersökning och kanske provtagning, besök hos sköterska för exempelvis blodtryckskontroll eller ett besök hos någon för samtal.

Om du tar någon medicin är det viktigt att tala med den som förskrivit åt dig innan du ändrar något i ditt sätt att ta medicinen. Den förskrivande läkaren kan förklara om och på vilket sätt medicinen kan påverka din sexuella hälsa och ge råd om hur du kan komma vidare.

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.