Affärsidé, strategi & vision

Affärsidé

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Huvudstrategi

Att utveckla LIB-01 fram till klinisk fas 2-studier och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta preparatet hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Vision

Visionen är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos de 500 miljoner män som är drabbade. Och därmed ta en avgörande del av marknaden för sexuella dysfunktioner.