Stäng
Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.

Under tisdagen valde en enig stämma Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande för läkemedelsföretaget Dicot. Hon ersätter därmed Lars Jonsson, som tills vidare kvarstår som ledamot i styrelsen.

Evas 25-åriga karriär inom life science började direkt efter disputationen i farmaceutisk vetenskap då hon blev rekryterad till en chefsroll på Astra. Där var hon bland annat chef för den farmaceutiska forskningsenheten på Astra Pain Control. Vid sammanslagningen av Astra och Zeneca arbetade Eva bland annat med F&U-relaterade strategier för det nya bolaget.

Som vd på APL tog hon bolaget från att vara en del av det statliga apoteksmonopolet till ett konkurrensutsatt självständigt bolag. Under ett par år nära tredubblades omsättningen och gick från 500 miljoner SEK till 1,3 miljarder SEK. Eva var under åren 2008-2016 den första kvinnliga styrelseordföranden i Apotekarsocieteten som har anor från 1600-talet och idag är en modern professionsorganisation.

Eva arbetar idag som professionell styrelseledamot inom ett antal life science-företag som Recipharm och Bluefish Pharmaceuticals. Hon är också ordförande för Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife.

"Den forskning och utveckling som bedrivs inom Dicot har en spännande etnofarmakologisk bakgrund. Det tilltalar mig som apotekare med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Det Dicot arbetar med är verkligen ingen livsstilsmedicin. Det här handlar om en störning i en basal drift och kan man få fram ett modernt, välfungerande läkemedel gör det stor skillnad. Läkemedelsutveckling är emellertid komplext och för att nå kommersiell framgång krävs hårt målmedvetet arbete av olika kompetenser. Jag kommer bidra med mina erfarenheter från att leda och driva verksamheter och med mitt nätverk inom life science", säger Eva Sjökvist Saers.

"Eva kommer in med industriell kompetens och erfarenhet inom både forskningsfältet och den kommersiella delen av företagande. Hennes bevisade kapacitet att modernisera och affärsutveckla verksamheter kommer vara ett stort bidrag under den uppväxlingsfas som Dicot befinner sig i", kommenterar Dicots vd Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Filer för nedladdning
2021-11-23

Uppsala, 22 november 2021. Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman i Dicot AB den 25 maj 2021 ska valberedningen inför årsstämman den 24 maj 2022 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2021. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

2021-11-22

Uppsala, 22 november 2021. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units om cirka 25,3 MSEK, som avslutades den 27 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 97,9 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

2021-11-18
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

2021-11-01

Uppsala, 1 november 2021. Företrädesemissionen om 25,3 MSEK som offentliggjordes den 8 september 2021 och som godkändes av extra bolagsstämman den 6 oktober 2021 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev nästan fulltecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 97,9 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

2021-10-20

Pressmeddelande: Uppsala, 20 oktober 2021. Med anledning av att Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") den 14 oktober 2021 offentliggjorde positiva resultat från en avslutad studie under den pågående teckningsperioden i Bolagets förestående företrädesemissionen av units har Bolaget nu upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 oktober 2021 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet - som godkändes av Finansinspektionen idag den 20 oktober 2021 - är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

2021-10-14
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 14 oktober 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har precis avslutat en studie på råttor med diabetes och bevisad erektil dysfunktion. Bolagets läkemedelskandidat demonstrerade signifikant förbättrad erektion jämfört med kontrollgruppen.

2021-10-12

Pressmeddelande: Uppsala, 12 oktober 2021. Idag, den 12 oktober 2021, inleds teckningsperioden i Dicot ABs (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") förestående företrädesemission av units vilken offentliggjordes den 8 september 2021 och som godkändes av extra bolagsstämman den 6 oktober 2021 ("Företrädesemissionen").

1
2
...
18
>>