Dicots valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 24 november 2020. I enighet med beslut vid årsstämman för Dicot AB (publ) den 26 maj 2020 har en valberedning utsetts inför årsstämma den 25 maj 2021.

Vid årsstämman i maj 2020 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, för att be dem utse var sin ledamot till valberedning inför årsstämman 2021. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Baserat på ovanstående har valberedningen för årsstämman 2021 fastställts att bestå av följande personer:

  • Jarl Wikberg, utsedd av Dicotyledon AB
  • Markus Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
  • Bengt Walfridson

Förslagen från valberedningen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets webbplats, www.dicot.se . Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress:

Dicot AB
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala

För att valberedningen ska beakta ett förslag måste förslaget ha mottagits i god tid före årsstämman, helst senast den 28 februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Filer för nedladdning