Stäng
Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.

Dicots mål är att dess läkemedelskandidat LIB-01 (tidigare Libiguin) ska bli den ledande behandlingen mot erektionssvikt och för tidig utlösning. Hittills har forskningen kretsat mest kring erektionssvikt och det arbetet fortskrider i enlighet med bolagets utvecklingsplan. Nu utvidgas testningen genom att inkludera även för tidig utlösning för att kunna bedöma effekten av läkemedelskandidaten i djurmodeller som är relevanta för den indikationen.

Den första studien är redan påbörjad och syftar till att utvärdera effekten av LIB-01-behandling på utlösning i nedsövda råttor. Resultatet kommer att ligga till grund för nästa steg när bolaget går in i mer avancerade modeller där djurens beteende kommer studeras närmare. Resultatet förväntas offentliggöras senare under 2021.

Studierna genomförs i samarbete med Pelvipharm SAS, ett världsledande prekliniskt kontraktslaboratorium specialiserat på utvärdering av sexuella dysfunktioner som har samarbetat med flera stora läkemedelsbolag inom detta område.  

För tidig utlösning är en av de vanligaste formerna av sexuell dysfunktion. Epidemiologiska studier indikerar att 18-30% av alla män är belastade av för tidig utlösning, det vill säga ungefär var fjärde man. Den globala marknaden uppskattades 2018 till cirka 1,5 miljarder USD och förväntas växa ännu mer under de kommande åren. För närvarande finns det bara ett godkänt läkemedel för behandling av för tidig utlösning på marknaden och väldigt få kliniska prövningar med andra läkemedelskandidater pågår.

"För tidig utlösning får betraktas som relativt obearbetad marknad där det finns begränsad hjälp att få för alla de män och par som är drabbade. Om våra studier visar att LIB-01 ger en effektiv behandling kan vi både hjälpa de som lider av sjukdomstillståndet och samtidigt ta en betydande andel av världsmarknaden", säger Dicots vd Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 706 63 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Filer för nedladdning
2021-11-23

Uppsala, 22 november 2021. Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman i Dicot AB den 25 maj 2021 ska valberedningen inför årsstämman den 24 maj 2022 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2021. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

2021-11-22

Uppsala, 22 november 2021. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units om cirka 25,3 MSEK, som avslutades den 27 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 97,9 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

2021-11-18
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

2021-11-01

Uppsala, 1 november 2021. Företrädesemissionen om 25,3 MSEK som offentliggjordes den 8 september 2021 och som godkändes av extra bolagsstämman den 6 oktober 2021 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev nästan fulltecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 97,9 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

2021-10-20

Pressmeddelande: Uppsala, 20 oktober 2021. Med anledning av att Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") den 14 oktober 2021 offentliggjorde positiva resultat från en avslutad studie under den pågående teckningsperioden i Bolagets förestående företrädesemissionen av units har Bolaget nu upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 oktober 2021 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet - som godkändes av Finansinspektionen idag den 20 oktober 2021 - är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

2021-10-14
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 14 oktober 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har precis avslutat en studie på råttor med diabetes och bevisad erektil dysfunktion. Bolagets läkemedelskandidat demonstrerade signifikant förbättrad erektion jämfört med kontrollgruppen.

2021-10-12

Pressmeddelande: Uppsala, 12 oktober 2021. Idag, den 12 oktober 2021, inleds teckningsperioden i Dicot ABs (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") förestående företrädesemission av units vilken offentliggjordes den 8 september 2021 och som godkändes av extra bolagsstämman den 6 oktober 2021 ("Företrädesemissionen").

1
2
...
18
>>