Stäng
Dicot AB Delårsrapport januari - september 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 716 KSEK (-3 629)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,10)

Finansiell information januari - september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 KSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 767 KSEK (-13 353)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,57)

VD kommenterar

Att utveckla ett projekt som LIB-01 hela vägen till målet - i vårt fall att tillsammans med internationella läkemedelsbolag lansera ett nytt läkemedel på världsmarknaden - är en uppgift i tre delar. Vi behöver naturligtvis säkra alla steg i läkemedelsutvecklingsarbetet, vi måste sköta den finansiella delen; inga pengar, inget projekt. Och det krävs en hög nivå på affärsmannaskap och organisationsförmåga. Det här kvartalet har verkligen varit en syntax av de tre.

JAG BLIR ALLT MER ÖVERTYGAD om vår läkemedelskandidats egenskaper. De två farmakologiska studier vi gjort i Frankrike de senast månaderna är väldigt övertygande. Studien på friska råttor visade att LIB-01s effekt sitter i under minst sju dagar och att effekten ökade under den perioden. Långtidseffekt är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel för behandling av erektionssvikt, så detta är verkligen ett genombrott. Nu vidtar ytterligare studier för att säkerställa hur mycket längre effekten faktiskt bibehålls.

STUDIEN PÅ DIABETESRÅTTOR visade på signifikant bättre effekt jämfört med kontrollgruppen. Det ger bränsle åt tanken att även kunna hjälpa alla de män med diabetes som på grund av sitt sjukdomstillstånd har erektionsproblem.

ATT VARA ETT NOTERAT BOLAG ger oss möjligheter att finansiera det vi anser vara ett mycket viktigt forskningsområde. Det är därför mycket glädjande att emissionen vi genomförde i oktober blev tecknad till 98 procent. Det är ett tydligt kvitto på ett förtroende som vi lovar att förvalta väl även framöver.

VI HAR FÖRMÅGAN att organisera och med gott affärsmannaskap driva ett bolag med en tydlig visionär idé. Jag känner att vi tagit ett stort steg framåt under perioden när vi nu dels stärkt organisationen med Elin Trampe som vice vd och COO. Elin är en affärsmässigt erfaren person och har redan bidragit betydande till Dicots utveckling. Även rekryteringen av Bodil Fornstedt Wallin som ny Project Director känns positiv och framåtlutad. Hon tar bland annat med sig erfarenheter från åtta år på Läkemedelsverket, vilket kommer vara användbart när vi börjar de kliniska studierna på människa nästa år.

DET ÅTERSTÅR MYCKET arbete innan vi har en produkt på marknaden, men de stora utvecklingskliv vi tagit under hösten har klart ökat våra möjligheter till framgång.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG TACKA våra aktieägare och investerare för det förtroende vi har fått genom den framgångsrika emissionen. Understödda av kapitaltillskottet sätter teamet och våra partners nu full fart mot de första studierna i människa 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 63 60 09
Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden har uppskattats till omkring 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

2022-05-24
Regulatorisk

Dicot AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 24 maj 2022 årsstämma i Uppsala varvid nedan beslut fattades.

2022-05-06
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 346 kSEK (-8 468)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,19)
2022-05-05

Pressmeddelande: Uppsala, 5 maj 2022. Tisdag den 10 maj står Dicots vd Elin Trampe i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm och presenterar bolagets nuläge och framtid. Det sker klockan 14:25 under Naventus Healthcare Summit, ett evenemang som arrangeras av Naventus ihop med Setterwalls, Deloitte, Nordnet och Nasdaq.

2022-04-29

Pressmeddelande: Uppsala, 29 april 2022. På måndag den 2 maj står vd Elin Trampe på Operaterrassens scen och presenterar Dicot under Aktiespararnas event Aktiedagen Stockholm.

2022-04-26

Pressmeddelande: Uppsala, 26 april 2022. Dicot AB (publ) offentliggjorde idag bolagets årsredovisning för 2021. Utifrån rekommendation från Spotlight kompletterar bolaget härmed tidigare pressmeddelande med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen.

2022-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2022-04-19

Pressmeddelande: Uppsala, 19 april 2022. Dr Charlotta Gauffin anställs 11 juli som Chief Scientific Officer på Dicot med uppdraget att leda utvecklingen av företagets potensläkemedel. Dr Gauffin har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling varav mer än 15 år inom klinisk utveckling.

2022-04-07

Pressmeddelande: Uppsala, 7 april 2022. Valberedningen i Dicot AB föreslår att Fredrik Buch och Michael Zell väljs till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen för Dicot AB vid årsstämman 24 maj.

2022-04-06

Pressmeddelande: Uppsala, 6 april 2022. Dicot meddelar att man efter utvärdering av två formuleringsalternativ nu väljer att prioritera utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studie. Detta gör att tidplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023. Ett oralt läkemedel är enklare för patienter och innebär att Dicots läkemedelskandidat därmed kommer värderas högre i kommande affärsförhandlingar med potentiella partners.

1
2
...
22
>>