Stäng
Medlemmar i Dicots styrelse och ledning stärker aktieinnehavet

Pressmeddelande: Uppsala, 13 juni 2022. Bolaget meddelar idag att medlemmar i Dicots styrelse och ledning ökar sitt aktieinnehav i bolaget.

Dicot AB utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01, ett nytt potensläkemedel för att bättre behandla erektil dysfunktion och tidig utlösning.

Bolaget meddelar idag att medlemmar i styrelse och ledning ökar sitt aktieinnehav i bolaget. Köp av aktier inklusive nyttjande av teckningsoptioner i pågående teckningsoptionsrunda, serie TO 3, innebär ett ökat innehav för dessa personer i styrelse och ledning motsvarande drygt 700 000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Trampe, VD
Tel: +46 739 80 14 08
Email: elin.trampe@dicot.se   

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Filer för nedladdning