Stäng
2019-09-03

Idag den 3 september 2019 inleds teckningsperioden för företrädesemission i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") som löper fram till den 17 september 2019. Bolaget bjuder härmed in aktieägare och intressenter till investerarträffar på Mangolds kontor i Stockholm och Malmö.

2019-09-02
Regulatorisk

september 2 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har upprättat ett investeringsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 23 juli 2019 ("företrädesemissionen"). Investeringsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.dicot.se och kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

2019-08-26
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 26 augusti, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att bolaget genomfört en jämförande djurexperimentell studie över effekterna av dess kandidatsubstans LibiguinTM DIC2024 och den aktiva substansen i Viagra® (sildenafil), den senare vilken tillhör substansgruppen PDE-5-hämmare som används för behandling vid svårigheter att erhålla erektion.

2019-08-23
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 22 augusti 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2019-08-22
Regulatorisk

Delårsresultat för andra kvartalet april-juni 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,30) SEK

Rapportperiod januari - juni 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,86 (-0,58) SEK
2019-08-21

Pressmeddelande: Uppsala, 21 augusti 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som är inriktad på sexuell dysfunktion, meddelade idag att Göran Beijer, VD, kommer att delta och vara värd för en-till-en investerarmöten vid följande kommande investerarkonferenser: BioStock Live Capital Markets Day och LSX Nordic Congress 2019.

2019-08-12
Regulatorisk
2019-07-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 15.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2019-07-23
Regulatorisk

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 23 juli 2019 beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande och att bolagstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen har Dicot upptagit ett kortfristigt lån om 4 MSEK ("Brygglånet").

2019-07-18
Regulatorisk

(Det förra pressmeddelandet skickades ut 17.40 CET och har uppdaterats med rätt datum. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juli, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

<<
1
...
23
24
25
26
...
29
>>