Stäng

Tidig utlösning

Globalt lider 25-40% av alla män, i alla åldersgrupper, av tidig utlösning.

Tidig utlösning är bristande kontroll över den ejakulationsreflex som leder till utlösning. Förklaringen är inte helt klarlagd men sannolikt är det ett komplext samspel mellan nerver och signalämnen i hjärnan, könsorganen samt ärftliga faktorer.

Vad som är att betrakta som normalt är vanskligt eftersom det är så stor variation mellan människor både vad gäller sexuell uthållighet och vilken typ av sex man vill ha. Men för att kunna relatera till någonting har en undersökning med 474 slumpmässigt utvalda män i fem länder kommit fram till att mediantiden till utlösning vid vaginal penetration hos heterosexuella män är 5-6 minuter.

Hur man som individ bedömer sexuell aktivitetstid har naturligtvis betydelse för att kunna avgöra om en utlösning upplevs ske för tidigt. Men gemensamt för män som lider av det här tillståndet är att utlösningen sker utom mannens kontroll och vid en tidpunkt som han anser vara för tidigt för att sexet ska upplevas vara tillfredsställande för honom och/eller partnern. En mer objektiv definition som inte tar hänsyn till partnern är att tidig utlösning föreligger när utlösningen inträffar inom en till två minuter efter penetrationen. För att det ska klassas som tidig utlösning krävs även att andra kriterier är uppfyllda, som att besvären inträffar i majoriteten av alla samlag samt att besvären kvarstår över en längre tid.

Tidig utlösning är en av den vanligaste  sexuella dysfunktionen hos män och drabbar mellan 25-40% av alla män världen över. Förekomsten av Tidig utlösning tycks vara konstant över alla åldersgrupper och påverkas inte av åldrande (International journal of impotence research, utgåva 18, 2006). I de gravaste fallen kan mannen inte ha penetrerande sex överhuvudtaget utan får utlösning endast vid mycket lätt stimulans.

I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning av svenskarnas sexualvanor under de föregående 12 månaderna svarade 18 % av männen att de fått utlösning snabbare än de velat.

Vanliga Orsaker

Ärftlighet. Sannolikt är genetiska faktorer en av orsakerna till tidig utlösning.

Sjukdomar såsom neurologiska sjukdomar eller rubbningar i sköldkörteln. Typ II diabetespatienter uppvisar 40% högre risk att lida av tidig utlösning (International journal of impotence research, utgåva 18, 2006).

Psykiskt relaterade orsaker som stress och depression samt ångest över sexuella situationer.

Konsekvenser av tidig utlösning

Tidig utlösning kan leda till utmaningar med självkänslan, svårigheter att slappna av under sex och sänkt tillfredsställelse med sin sexuella relation. Partners till män med åkomman uppger samma sak. I allvarliga fall kan tidig utlösning påverka förmågan att skaffa barn. (McCullough et al. , McCullough AR, Bull S . Relationship of self-diagnosed premature ejaculation to other indicators of male sexual function. J Urol – AUA Annu Meeting 2004; 171: 233–234.)