Stäng

Kombination av sexuella dysfunktioner

Det är inte ovanligt att en person lider av flera olika sexuella dysfunktionerna samtidigt och det finns ett tydligt samband mellan dem.

Till exempel har studier visat att 36% av de män som har erektionsproblem också har problem med för tidig utlösning (Grenier och Byers). Erektionssvikt anges därmed alltmer som den enskilt största orsaken till för tidig utlösning. Den psykologiska förklaringen är att oron för att inte kunna bibehålla ståndet leder till en framtvingad oönskad för tidig utlösning.

Det omvända förhållandet existerar också. Vid risken för en för tidig utlösning är det vanligt att mannen försöker hantera situationen genom att tänka på någonting icke sexuellt, vilket istället kan förstärka problemet och leda till erektionssvikt.