Stäng

Marknaden för tidig utlösning

Den globala marknaden för behandling av tidig utlösning uppskattas till cirka 31 miljarder kronor och förväntas öka med 9% per år fram till 2028. Ökningen beror på det ouppfyllda behovet i marknaden på grund av för få effektiva registrerade läkemedel.

Konkurrenter

Det finns för närvarande få effektiva behandlingar av tidig utlösning på marknaden. Den främsta behandlingen idag är lokal­bedövningsmedel som appliceras på ollonet 10-15 minuter före ett samlag för att minska känsligheten, vilket hjälper till att fördröja utlösningen. Känsligheten minskas, men det gör också den sexuella njutningen. Även partnern kan uppleva en minskad känslighet och njutning.

Dapoxe­tin (Priligy) framtaget av Westoxeti och Johnson & Johnson är en välkänd produkt mot för tidig utlösning. Dapoxetin måste tas 1-3 timmar före samlaget och har en halveringstid på cirka 1,5 timme vilket gör att planering krävs. Något som sätter press på den sexuella aktiviteten. Dapoxetin är inte tillgängligt i USA, en av de största marknaderna för tidig utlösning.

Andelen patienter som får biverkningar av Dapoxetin är hög. Vad som hittills rapporterats är illamående, yrsel, huvudvärk, diarré, somnolens, trötthet och sömnlöshet. En mycket stor andel av patienterna fortsätter inte med behandlingen, vilket har rapporterats hänga samman med biverkningar relaterade till preparatet samt kravet på planering.

Utöver ovan används även beteendeterapi för behandling av tillståndet, vilket har ifrågasatts i den veten­skapliga litteraturen och bedömts ha tvivelaktig effekt.

Översikt av viktiga konkurrenter

Fortacin – alternativ metod. Spray för lokal bedövning av penis.

Priligy (Johnson & Johnson) – registrerad i ca 30 länder i EU, inte i USA.

Utmaningar med nuvarande preparat

  • Kort verkningstid vilket leder till oönskad planering av sexuell aktivitet
  • Svåra biverkningar som diarré, trötthet och sömnlöshet.