Stäng

Marknaden för erektionssvikt

Den globala populationen med erektionssvikt uppskatta­des 2019 till ca 409 miljoner män, motsvarande cirka 15,3 % av den manliga vuxna populationen. Vidare förväntas problemet öka med över 1 procent per år mellan 2020 och 2026. Ökningen beror främst på tillväxt i demografi (fler män och fler över 50 år) och prevalensnivåer. Tillståndet har nämligen visat sig vara ålderberoende i flertalet studier. Ju äldre befolkningen är desto högre är pre­valensnivån.

Arizton,2018; European Association of Urology, 2016; Prevalence (MMAS, 1989); Prevalence (MSAM-7, 2003)

Erektionssvikt har flera olika bakomliggande orsaker, bland annat stress, kroniska sjukdomar och psykologis­ka störningar. Stress uppskattas bli vanligare i Europa och Nordamerika. Diabetes utgör en av de kroniska sjukdomar som kan orsaka erektionssvikt och är en viktig faktor som driver ökningen av erektionssvikt hos befolkningen. Erektionssvikt främst orsakad av diabetes typ 2 beräknas ge en ökning av prevalensen med 1% per år fram till 2040. Depressioner hos befolkningen ökade globalt med cirka 18% mellan 2005 och 2015 och ökningen förväntas fortsätta vilket anses vara en bidragande faktor till ökningen av erektionssvikt hos befolkningen.

Assessed prevalence of ED diagnosis or PDE5I prescription by age, study based on a sample of 19,833,939 men in the US based on real-world observational data (claims data from MarketScan® databases and electronic health records from Humedica® database. Study funded by Pfizer Inc.)

Arizton, 2018; UN, 2017; JP Mulhall, 2016

Konkurrenter

PDE-5 hämmare är receptbelagda läkemedel som finns i flera olika varianter, av vilka Viagra framtaget av Pfizer, Cialis framtaget av Eli Lilly och Levitra fram­taget av Bayer AG och GlaxoSmithKline är marknadsledande avseende läkemedelsutveckling inom erektionssvikt.

PDE-5 hämmare används företrädesvis vid behov, det vill säga att preparatet tas en kort tid före samlaget. Effekten ses först 30 till 60 minuter efter intaget, vilket kräver planering. Verkningsmekanismen för PDE5-hämmare är att underlätta för blodkärlen i penisens svällkroppar att vidga sig så att blodfyllnaden ökar, vilket leder till en starkare erektion. Påverkan på blodkärlen begränsas dock inte till detta område, utan PDE5-hämmare påverkar även blodkärlen i andra delar av kroppen.

Vanliga biverkningar för PDE5 hämmare inkluderar rinnande näsa, huvudvärk, ansiktsrodnad, magsmärtor, ryggsmärtor, mat­smältningsbesvär, tillfälliga synstörningar, trötthet och yrsel. De har också rapporterats kunna ge andra större biverkningar, bland annat allvarligt blodtrycksfall. Detta gör att PDE5-häm­marna är kontraindikerade hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom samt patienter som behandlas med nitropreparat. Vidare svarar upp till 30-40% av patienterna med erektionsproblem inte på behandlingen.

Park NC, Kim TN, Park HJ. Treatment Strategy for NonResponders to PDE5 Inhibitor. World J Mens Health. 2013 Apr; 31(1): 31–35.

Jackson G, Rosen RC, Kloner RA, Kostis JB. The second Princeton consensus on sexual dysfunction and cardiac risk: new guidelines for sexual medicine. J Sex Med. 2006 Jan;3(1):28-36;

Gratzke C, Angulo J, Chitaley K, Dai YT, Kim NN, Paick JS, Simonsen U, Uckert S, Wespes E, Andersson KE, Lue

Översikt av viktiga konkurrenter

Viagra. PDE5-hämmare. Först ut på marknaden, “golden standard”. Global registrering.

Cialis. PDE5-hämmare. Idag högre försäljning än Viagra. Global registrering.

Begränsningar med nuvarande preparat

  • 30-40% av patienterna får ingen eller dålig effekt, vilket också drabbar 70% av diabetespatienter
  • Biverkningar som illamående, huvudvärk, yrsel och blodtrycksfall
  • Kort verkningstid vilket leder till oönskad planering av sexuell aktivitet