Stäng

Klinisk fas 1-studier

Guide till de kliniska faserna för ett läkemedelsbolag

I Dicots första kliniska studie testas LIB-01 på friska frivilliga forskningspersoner. Studien syftar framförallt till att utreda substansens säkerhetsprofil i männ­iska. Samtidigt kommer läkemedlets upptag, omsättning och utsöndring att studeras.