Stäng

Klinisk fas 1-studier

I Dicots första kliniska studie kommer LIB-01 att testas på friska frivilliga försökspersoner. Studien syftar framförallt till att utreda substansens säkerhetsprofil i männ­iska. Samtidigt kommer lämplig dosering, läkemedlets upptag, omsättning och utsöndring att studeras. En Fas 1-studie tar vanligen cirka 1 år att genomföra från start tills dess att man har en färdig studierapport.