Stäng

Farmakologistudier

Dicot inledde 2019 ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) specialiserade på avancerade djurmodeller för utvärdering av sexuella dysfunktioner. Pelvipharm ligger bakom ett stort antal vetenskapliga artiklar inom området och har deltagit i preklinisk testning av flera läkemedelskandidater framtagna för erektionssvikt och för tidig utlösning. De har samarbetat med över 60 kunder, däribland Pfizer när man genomförde prekliniska tester i samband med utvecklingen av Viagra.

Syftet med forskningssamarbetet är att studera effekten av LIB-01 i Pelvipharms etablerade och noggrant validerade djurmodeller för sexuell dysfunktion samt att identifiera verkningsmekanismen med vilken LIB-01 utövar sin effekt.

I mars 2020 initierades den första av flera studier inom detta samarbete för att klargöra substansens effekt och framtida använd­ningsområde.