Libiguin™

Dicot driver nu projektet med att utveckla Libiguin™ mot ett registrerat läkemedel. Dicot har valt den semisyntetiska libiguinen DIC2024 som kandidatsubstans och en rad prekliniska studier har genomförts, bland annat en 7-dagars toxicitetstudie på råtta. Resultatet från denna studie visar att skillnaden mellan effektiv dos och de höga doser som ger bieffekter är väldigt stor vilket innebär att kandidatsubstansen har passerat testet med god marginal för fortsatt utveckling.

Dicot har utvecklat och patenterat metoder att tillverka Libiguin genom en semisyntetisk metod. Dicot har dessutom patent på själva Libiguin -substansen.

Libiguin har effekter i väldigt låga doser och ger då en remarkabelt långverkande effekt. Den långverkande effekten gör att man inte i förväg behöver planera att ta medicinering innan den sexuella aktiviteten, vilket i allmänhet är fallet med nuvarande behandlingar.

 

 

Tidsschema för utveckling av Libiguin