Kliniskt värde

Enligt WHO definieras sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

När sexuell funktion påverkas negativt kallas det sexuell dysfunktion. Exempel på vanliga problem är nedsatt sexuell lust, erektionssvikt, genital smärta vid sexuell aktivitet, tidig ejakulation och orgasmsvårigheter. Elin Gahm är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och arbetar i primärvården i Uppsala. Hon har expertkunskaper inom sexualmedicin. Hon både undervisar läkarstudenter, specialister och annan vårdpersonal i sexualmedicin och dagligen träffar hon patienter som lider av sexuell dysfunktion. Sjukvårdens roll är att behandla och förebygga sjukdomar vilket innefattar att ge råd och hjälp för sexuell hälsa. Många sjukdomar och behandlingar ger sexuell påverkan som ofta går att lindra och ibland avhjälpa i samråd med behandlande läkare/vårdgivare.

Sexuell lust är en förutsättning för en väl fungerande erektionsförmåga. Det är vanligt att mannen söker vård för potensproblem, men vid samtal med vårdgivaren kan det framkomma att sexlusten faktiskt är nedsatt. Stress eller relationsproblem är vanliga orsaker.
Elin Gahm, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.

Hur stort är det här problemet?

Självrapporterad låg sexlust är mellan åtta till 20 procent hos yngre kvinnor och lägre än fem procent hos yngre män, men betydligt högre hos äldre personer. Män över 65 år rapporterar 15 till 34 procent låg sexlust. Förekomst av erektionssvikt är bland män fyra till fem procent, och det är vanligare hos äldre. Problem med för tidig utlösning är vanligare och förekommer hos åtta till nio procent av männen. Det är inte ovanligt att en man lider av både erektionssvikt och tidig utlösning.

Vad beror det här på?

Sexuell lust är en förutsättning för en väl fungerande erektionsförmåga. Det är vanligt att mannen söker vård för potensproblem, men vid samtal med vårdgivaren kan det framkomma att sexlusten faktiskt är nedsatt. Stress eller relationsproblem är vanliga orsaker. Det krävs också fungerande nerver och bra blodcirkulation för att få erektion, vilket gör att sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som högt blodtryck, kan påverka. Högt blodsocker försämrar både nervfunktion och blodkärl i hela kroppen och högt blodtryck och åderförkalkning försämrar blodcirkulationen. Så kallad pre-diabetes, förstadium till diabetes, är ofta okänt för den som har det men tillståndet kan påverka den sexuella förmågan. Det verkar som att försämrad erektionsförmåga kan visa sig före symtom på hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Vissa läkemedel, särskilt antidepressiva, kan också ge en sexuell påverkan. För tidig utlösning anses bero på bristande kontroll över ejakulationsreflexen, men det finns även en ärftlig komponent.

Vad kan man göra åt det?

Det är viktigt att ta reda på om det finns någon behandlingsbar sjukdom som orsakar problemet. Att förbättra sina levnadsvanor är en viktig del. Den som sitter still mycket, röker eller konsumerar alkohol gör störst vinster av hälsosamma förändringar. Det finns idag ingen särskild kost som vetenskapligt visat någon sexuell effekt.

Den psykologiska delen är en stor del av problemet och får adresseras och hanteras individuellt. Oavsett grundorsak är det dock vanligt att bli stressad i samband med sex när ett problem väl blivit etablerat. Ett vanligt fenomen vid erektionsproblem är att mannen intar en så kallad åskådarroll när han har sex. Det innebär att han förväntar sig att erektionen ska vika, börjar tänka på problemet och fjärma sig från det sexuella i situationen varpå lusten minskar och förlorar sin kraft som förstärkare av erektionen. Vid tidig utlösning är det vanligt att mannen försöker hantera situationen genom att tänka på något annat, icke sexuellt, vilket istället kan förstärka problemet. Mot detta kan han prova vissa tekniker som en sexolog kan lära ut. En läkare kan förskriva läkemedel, som ibland fungerar mycket bra.

Läkemedel som förbättrar blodflödet till svällkropparna fungerar ofta bra mot erektionsproblem, både hos kärlsjuka och de med psykologiskt orsakade besvär.